Kis példányszámú újság támogatásának is van értelme

Európai kisebbségi nyelvű napilapok főszerkesztői, vezetői vettek részt a MIDAS-közgyűlésén
Európai kisebbségi nyelvű napilapok főszerkesztői, vezetői vettek részt a MIDAS-közgyűlésén
Május 24–27. között tartotta meg a csehországi Ostravában éves közgyűlését az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Egyesülete (MIDAS – European Association of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages), melynek a Bihari Napló is tagja.

A közgyűlés házigazdái ezúttal a csehországi lengyel közösség szervezetei voltak. A közgyűlés hivatalos programja május 25-én délelőtt kezdődött az ostravai Imperial Hotelben. Bojan Brezigar, az olaszországi szlovén napilap, a Primorski Dnevnik főszerkesztője, a MIDAS igazgatótanácsának tagja köszöntötte elsőként a megjelenteket, kiemelve többek között azt, hogy a MIDAS egyetlen stabil finanszírozója a Trentino-Dél-Tirol Autonóm Tartomány kormánya, ezért a szervezet nem tud nagyszabású projekteket megvalósítani, de az éves találkozók akkor is fontos eseményei a szervezetnek, hiszen elengedhetetlenül fontos a kapcsolatok megszerzése és fenntartása. Az elmúlt években napilapok egész sora (és nem csak kisebbségi újságok) szűnt meg a reklámok és az eladások csökkenése miatt, ami komoly kihívás elé állítja a sajtót, hívta fel a figyelmet Brezigar. Trentino-Dél-Tirol Autonóm Tartomány képviseletében Günther Hofer leszögezte, hogy a régió a továbbiakban is támogatni fogja a MIDAS-t. Stanislaw Folwarcny, Morvavidék-Szilézia Régió alelnöke beszédében aláhúzta, hogy a lengyel közösség helyzete Csehországban megfelelő és Lengyelország is támogatja az itteni lengyel közösséget. Elmondta továbbá, hogy fontos célkitűzés az, hogy a kisebbségi média elérje a legfiatalabb korosztályt. Janusz Bilski, Lengyelország csehországi főkonzulja jelezte, hogy Lengyelország fontosnak tartja a lengyel kisebbség, ezen belül a lengyel nyelvű kisebbségi média támogatását. A közgyűlés első részében felszólalt Marius Walach, a Csehországi Lengyelek Kongresszusának elnöke és Joanna Zajac, az Aid to Poles in The East Alapítvány képviseletében. Utóbbi elmondta, hogy a szervezet főként a kelet-európai lengyel közösségeket támogatja, és tisztában vannak vele, hogy számos lengyel kisebbségi szervezet számára az alapítvány támogatása jelenti a túlélést; ez különösen érvényes a lengyel kisebbségi sajtótermékekre. Joanna Zajac kifejtette, hogy bár meglehetősen költséges, mégis nagyon fontos a nyomtatott média, mert annak szimbolikus értéke van, továbbá az idősebb korosztályhoz még mindig legfőképpen a nyomtatott sajtón keresztül lehet eljuttatni a híreket. Mindezeket tekintetbe véve „pár száz példányszámos újság támogatásának is van értelme” – fogalmazott Zajac. Az első rész végén Józef Szymeczek, a Csehországi Lengyelek Kongresszusának alelnöke mutatta be a jelenlevőknek a csehországi Zaolzie régiót, ahol jelentős számú lengyel közösség él.

Kisebbségi média

Szünet után a Csehországban működő különböző lengyel nyelvű sajtótermékek bemutatása következett. A csehországi lengyelek napilapjáról, a Glosról annak főszerkesztője, Tomasz Wolff beszélt, kiemelve, hogy a régióban mintegy 30 ezer lengyel él, és minden családnak jár a Glos. Csehország Kulturális Minisztériuma évente egyszeri támogatást ad az újságnak, de Lengyelország is támogatja a lapot, mely így száz százalékban közfinanszírozású kiadvány, lapszámonként mintegy négyezer példány fogy belőle. Izabella Zur-Kraus, a Zwrot magazin főszerkesztője beszélt az általa vezetett kulturális havilapról, melyet szintén a Cseh Kulturális Minisztérium és az Aid to Poles in The East Alapítvány támogat. A továbbiakban az Ostrava Rádió és az Ostrava TV szerkesztői ismertették a lengyel nyelvű rádió- és tévéműsort. Az újabb szünet után tartotta meg a MIDAS zárt ülését, melyen többek között módosították a szervezet alapszabályzatát. Amint arról már beszámoltunk lapunk hasábjain, a közgyűlés napján a hivatalos program keretében este ünnepélyes keretek között átadták a MIDAS- és a Habsburg Ottó újságíró díjakat.

Midas

Az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Egyesületét (MIDAS) 2001-ben alapították tíz európai kisebbségi nyelvi közösséget képviselő napilapok többek között azzal a céllal, hogy képviselje a kisebbségi napilapok érdekeit az EU intézményeiben. A MIDAS-nak jelenleg 28 tagja van tizenkét országból, a romániai magyarságot a Bihari Napló, a kolozsvári Szabadság és az aradi Nyugati Jelen képviseli, de szintén tagja az egyesületnek a pozsonyi Új Szó és az újvidéki Magyar Szó is. A MIDAS várja a többi kisebbségi napilapot is a tagjai közé. Az alapszabályzat értelmében a tízeres példányszámot meghaladó újságok tagdíja évi ezer euró, az ennél kevesebb példányszámban megjelenő napilapoké ötszáz euró.

Pap István