Kirchwei: templombúcsút tartottak Újpalotán

Akt.:
A népviseletbe öltözött fiatalok fúvószenekar kíséretében hívtak mindenkit a szentmisére
A népviseletbe öltözött fiatalok fúvószenekar kíséretében hívtak mindenkit a szentmisére
A hagyományokhoz híven a Páduai Szent Antal napjához legközelebb eső vasárnapon, június 17-én ismét templombúcsút tartottak Újpalotán. Az ünnepségen nemcsak a kicsiny falu lakossága vett részt, hanem Szatmár és Temes megyékből is érkeztek vendégek.


Az olasz mérnökök tervei alapján 1825–1829 között épített monumentális templomot Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték fel, ezért a hagyományokhoz híven a szent napjához legközelebb eső vasárnapon tartják a templombúcsút, vagyis a Kirchweit, ami nemcsak az ottani svábok kiemelkedő ünnepe, hanem a régióé is. A vasárnapi ünnepségre a helyiek mellett a Német Demokrata Fórumhoz tartozó szatmárnémeti, mezőpetri (Szatmár megye), varjasi (Temes megye), nagyváradi tánccsoportok érkeztek, de a váradi Francisc Hubic Művészeti Iskola fúvószenekara is ott volt. Az ünnepség már délelőtt megkezdődött, amikor is a helyi és vendég tánccsoportok tagjai a fúvószenekar kíséretében bejárták a kereszt alakú település utcáit, mindenkit meghívva ezáltal a 12 órakor kezdődő szentmisére, amit a szintén kereszt alakú templomban ezúttal Kiss Albert nagyvárad-olaszi plébános, főesperes kanonok tartott. A zsúfolásig megtelt templomban a magyarul és németül elhangzó olvasmányokat követően a plébános szentbeszédében a település történelme mellett Szent Antal életútját ismertette, elmondván, hogy az elveszett tárgyak védőszentjeként is tisztelt szent elsősorban elveszett hitünket segít megtalálni, ezáltal pedig Isten gyermekévé válni. A szentmisét körmenettel zárták, majd megkoszorúzták azt a templomtér előtti emlékoszlopot, amelyet Johann Maria Philipp Frimont (Frimont János gróf), a római katolikus templom építtetőjének a tiszteletére állítottak fel 2004-ben. Újpalota, amelynek történelme egészen a 13. századig nyúlik vissza, 1819-ben császári ajándékként a gróf birtokába került. A gróf a velencei tartomány főparancsnokaként 1821-ben részt vesz annak a lázadásnak a leverésében, amelyben megfosztották a nápolyi királyt trónjától. Az ütközetben kilőtték alóla lovát, életveszélybe kerülve megfogadta, ha megmenekül, templomot fog építtetni. Meg is menekült, így felépült az impozáns újpalotai templom, amelynek építőköveit állítólag Olaszországból hozták.

file70mteoyunzr167b3w5nt

Koszorúzás

A gróf emlékoszlopánál koszorút helyezett el többek között Ioan Mărcuș, Szentandrás polgármestere, Heilmann Norbert, a Bihar megyei Német Demokrata Fórum elnöke, a köröstarjáni hívek nevében Bărbuț Péter plébános. Az ünnepség nem ért véget, a délután folyamán különböző kulturális műsorokat szerveztek, amelyen fellépett a Francisc Hubic Művészeti Iskola fúvószenekara és a Kirchweira érkezett tánccsoportok. A különleges napot a falu művelődési házában esti mulatság zárta.

János Piroska