Királynő, aki szerette az életet és a hazát

historia.ro
historia.ro
A Curtea Veche kiadó Románia királyairól és királynőiről szóló könyv-sorozatot indított azzal a céllal, hogy a szélesebb olvasóréteg, főleg a gyermekek olvasási hajlandóságát, kedvét ösztönözzék.

Igyekszik olvasóinak figyelmét ráirányítani, felhívni egy olyan korszakra, amelyről az elmúlt évtizedekben nem nagyon volt alkalom megfelelő formában, alapossággal foglalkozni. A történelem sorskereke ma erre lehetőséget teremtett. Tehát egy szélesebb közösség is megismerkedhet hazájának egy olyan eseményekben gazdag éveivel, amely beírta Romániát az európai közösségbe.
Adrian Cioroianu- Mihaela Simina „Maria a României” című könyve a sorozat első alkotása. Alcíme: „Regina care a iubit viaţa şi patria (A királynő, aki szerette az életet és a hazát). 2015-ben, a 104 oldalas, rendkívül tetszetős kivitelezésben megjelent könyv borítóterve és grafikai anyaga Mihai Alexandru Mihail munkája, aki arra törekedett, hogy grafikái reális elemekre épüljenek. Az ideális ábrázolás figyelem felkeltő a célközönsége (gyermekek) számára.
A könyv nagy érdeme, hogy élet közelbe hozza Mária királynő egyéniségét, történelmi szerepét, ugyanakkor a korabeli hazai és külföldi diplomáciai politikai szövevényekre is rámutat. (Megjegyzem, hogy románul „Regina Maria a României” hivatalos megnevezés).
Mária királynő, edinburghi hercegnő Angliában született Ashfordban, 1875-ben. Apja Alfred brit királyi és edinburghi herceg. Anyja Marija Alexandrovna Romanova, nagyhercegnő, II. Sándor orosz cár lánya. Gyermekkorát Angliában töltötte, amely örömökkel telt. Majd Máltába költözött a család, az apa katonai szolgálata miatt.
1891-ben, az akkori időknek megfelelően, a román királyi család a trónörökös Ferdinánd számára feleséget keres. Ebben az időben a házasságok nem a fiatalok döntése alapján születtek, hanem államérdek vagy diplomáciai érdekekből. Így lett 17 éves Mária Ferdinánd trónörökösnek a felesége. Három fajta házassági ceremónia volt, a polgári, a katolikus és a protestáns. De tudták azt, hogy a leendő gyermekeik ortodox-vallásúak lesznek.
Rendkívül érdekes és főleg tanulságos az esküvőt bemutató fejezet. Az akkori fotótechnika még kezdetleges volt, talán ennek is köszönhető a kevés fénykép, mely az eseményeket ábrázolja.
A szerzők érdekesen mutatják be a hercegnő Romániába való érkezését, fogadtatását, a királyi udvar életét. A 17 éves Mária Romániába érkezik. Számára teljesen ismeretlen ország. Mária apja egyébként is ellenezte a házasságot Ferdinánddal, mivel arra gondolt, hogy lánya előnyösebb házasságot is köthetne. Nem is tudott románul.
A könyv érdeme az is, hogy bemutatja, miként válik Mária királynő, kitűnő adottságainak birtokában, Románia érdekeinek védelmezőjévé.
Mária sokat tanult I. Károly királytól, miként kell vezetni az országot. A királynak megvolt a saját életrendje, melynek alapján élt. Ezt a rendet Mária hercegnő is elfogadta.
Szerette a táncot és a sportot, mely főleg lovaglásból és vadászatból állott. 25 éves koráig 6 gyermeknek adott életet. Az egyik gyermeke tífuszban, akkor gyógyíthatatlan betegségben, meghalt.
Érdekesek és tanulságosak azok a fejezetek, amelyek az anya és gyermekei kapcsolatáról szólnak. A gyermekei nevelésére naponta több órát szentelt.
Figyelemre méltó a Királynő és a háború című fejezet.
1914-ben I. Károly, a dinasztia megalapítója meghalt. 1914. októberében Ferdinánd és Mária Románia királya és királynője lesz. Koronázásra nem került sor az első világháború miatt. „Királyné vagyok! Népemhez tartozom, érte kell élnem, és lelkemben a félelemnek nincs helye”- emlékezik a trónra kerülése napjára. Amint Adrian Cioroianu és Mihaela Simina írják, a királyok és a királynék élete nem csak érdekes történet, sokszor kellett szembenézniük és megoldaniuk országuk számára létfontosságú problémákat.
I. Ferdinánd és Mária királyné ROMÁNIA érdekeit tartották szem előtt. Ennek is volt köszönhető a beilleszkedésük a romániai társadalmi életben.
Történelmi tény, Románia kezdetben nem lépett be az első világháborúba. Csak 1916-ban az Antant hatalmak oldalán lépett be.
A háború az akkori időknek nagy megterhelést jelentett. A Cotroceni- palota katonai központtá vált. Tehát az ellenség támadási központja is volt. 1916- 1917 között a német csapatok elfoglalták Bukarestet. A királyi pár a politikusok egy része, az udvartartás és a román hadvezetés Jászvárosba (Iaşi) költözött. Figyelemre méltó „A királynő napjai a háborús időkben” című eszmefuttatás. A háború idején a királynő elegáns ruháit felcseréli ápolónői öltözettel. Magas szárú csízmát visel, mellyel a frontvonali sárban is lehetett járni. A kórházban ápolónőként tevékenykedik. Fáradhatatlanul látogatja a sebesülteket. Ezért nevezhették: „Sebesültek anyjának”.
A háború befejezése után Ion Brăteanu miniszterelnök kérésére Párizsba megy, ahol a Békekonferenciát tartották. Neki valamint a romániai delegációnak volt köszönhető, hogy „Románia felkerült Európa térképére.” Fáradhatatlanul tárgyalt az akkor már nagyon idős G. Clemenceau francia és David Lloyd George brit miniszterelnökkel, R. Poincaré francia köztársasági elnökkel, W. Wilson amerikai elnökkel.
A király és királynő megkoronázása-című fejezetben az 1920 évek utáni nagy jelentőségű eseményeket mutatja be. 1922-ben Gyulafehérváron Ferdinándot és Máriát királlyá és királynővé koronázzák. A koronát Mária elképzelései alapján tervezték meg.
A királyi ház tekintélye növekedett. Az ország gazdasági élete fejlődött. 1930-ban Károly visszatér, és II. Károly néven a Parlament királlyá választja.
Mária királynőt életének utolsó éveiben kiszorítják a politikai életből. Visszavonul Balcsíkra, a kedvenc helyére. Könyveket ír. Ekkor írja meg: Életem története-című könyvét is.
1938-ban Sinaia kastélyában halt meg. Curtea Argeş román királyi család mauzóleumában helyezték örök nyugalomra. Kérése szerint, a szívét külön választották a testtől, a Balcsík –palotában őrizték. 1940-ben mikor Balcsík bolgár fennhatóság alá került, szíve átkerült a törcsvári kastélyba.
Kolozsváron a könyvet a Szépművészeti Múzeum Tonitza termében mutatták be. A könyvet méltatta Lucian Nastasă Kovács, Múzeum igazgatója és Adrian Ivan, Babeş- Bolyai Tudományegyetem oktatója.
Adrian Cioroianu több mint kétórás nagy ívű beszédében elmondta, a teljesség igénye nélkül, a könyvét szeretné, ha a fiatalok olvasnák, hiszen számukra íródott. A fiatalok figyelmét kellene felkelteni a történelmi tudományok iránt. Ezt a célt szolgálta a Curtea Veche kiadó gondozásában megjelent történelmi gyöngyszem, amely tartalmánál fogva, az ifjúságot érdekelheti.
A történelem, mint tudomány nemcsak adatok gyűjteménye, hanem az elődökre és a jelenkorra vonatkozó történeteket is tartalmazza. A könyv Mária királynő személyiségét, élettörténetét érzékelteti, korabeli viszonyok között.
A fiataloknak készült könyv mind tartalmánál, mind külalakjában megszólításukra alkalmas. Tematikája a ma emberét is érdekelheti. Ugyanakkor piedesztálra emeli a királyság intézményének minden előnyét.

Csomafáy Ferenc