Kincseit megosztotta másokkal

A kolozsvári pedagógusok, de nemcsak ők, évtizedek óta tudják, Tellmann Jenő fizikatanár, akit a diákfolklór Csocsó néven becéz, fogalom.

Nemcsak, mint tanár, hanem mint pedagógus, de mint ember is úgy tudott bánni minden vonzáskörébe kerülő egyénnel, hogy annak tiszteletét kivívta. Ennek is köszönhető az a nimbusz, közbecsülés, amely köré épült. A diákjai becsülték, értékelték azt a tanári tulajdonságát, hogy képes volt megszerettetni diákjaival a fizikát.

A tanítványai közül 50 fizikaszakot végeztek. 13 fizikából doktorált. A fizikaszakot végzettek közül 8 középiskolai és 9 egyetemi tanár, 5 tudományos kutató lett. Egy akadémikus.

Tellmann Jenő több fizika tankönyvet és példatárt írt. Kezdeményezte a szuperfizika osztály létrehozását. Évtizedeken keresztül az egyetemi pedagógiai gyakorlatot irányította.

Hazánkban munkája elismeréseként a civil szervezetek az Ezüstgyopár és a Székely Ferenc- díjjal jutalmazták.

A több mint 30 éves tevékenysége elismeréseként a Báthory István Elméleti Líceum nyugalmazott fizikatanára az idei Pedagógusnap alkalmából megkapta az Eötvös József- díjat, melyet Füzes Oszkár Magyarország bukaresti nagykövete adott át.

A díjat Kolozsváron adták át a Katolikus Nőszövetség dísztermében. A volt diákjai, tanártársai, tisztelői is részt vettek a díjátadó ünnepségen.

„Köszönöm, hogy életművével megteremtette az alkalmat, hogy a magyar állam Eötvös József- díjjal kitüntesse”- mondta a nagykövet.

A díj kezdeményezői Dobó Attila Pilisvörösvárról, aki maga is fizikatanár, valamint a hajdani diákja, Tőkés László, aki a díjátadáson is jelen volt. Amint az eseményt felvezető beszédében, mondta: A tehetség objektív adottság, melyről számot vet az ember pályája bizonyos szakaszában. Azt a tanárt tisztelhetjük benne, aki tudását át tudta adni diákjainak. Ezáltal a világ számára eszményivé vált. A kincseit megosztotta másokkal. Igazi magyar pedagógust tüntetett ki a magyar állam. Nemcsak erdélyi, hanem egyetemes ügyről van szó a kitüntetés alkalmával.

Szilágyi Mátyás főkonzul szerint a kitüntetés egy patinás, kitűnő erdélyi magyar líceumhoz, a Báthory István Elméleti Líceumhoz is fűződik, ahol évtizedeken keresztül tanított. Amikor pedagógust ismer el a társadalom, akkor nagy érdekvédelmi csoportot is elismernek.

Magyarországon a pedagógusokat nem megfelelő elismeréssel kezeli a társadalom. Még inkább ilyen a helyzet Erdélyben. A pedagógusnak kell orvosolni a problémákat. Doktorok és a lelkek gyógyítói. Sokszor a közösség fenntartói. Ezt tapasztalta a különböző településeken tett látogatásai során, hogy a pedagógus, a jól képzett papok a közösség motorjai.

Tellmann Jenő személyében az erdélyi magyar pedagógusokat ismeri el a magyar állam. Sokkal gazdagabb a közösséget szolgáló magyar pedagógus tevékenysége. Ezért a magyarországi legmagasabb kitüntetést, amit pedagógus megkaphat munkája elismerésért az Eötvös József- díjat, adományozzák Tellmann Jenő, több mint három évtizedes munkájának elismeréséért.

Laskay Adrienn felolvasta Dobó Attila Pilisvörösvári fizikatanár levelét, aki betegség miatt nem tudott jelen lenni az általa is kezdeményezett ünnepségen. Ebben a levélben többek között azt írja: Mindenki diákévei emlékeit hordozza. Kiemelkednek azok az évek, melyek meghatározzák az életpályát. Derűs, magabiztos, tudással felvértezett tanár Tellmann Jenő. Ezért diákjai nagyra tartották Őt, aki tisztelt bennünket, mint tanítványokat. Anyanyelven tanított, ami az anyanyelvi szaknyelv ápolásához és fejlesztéséhez vezetett. Kiváló könyvei segítő kezet nyújtottak az utána következő nemzedékeknek.

A díj átvétele után Tellmann Jenő köszönő beszédében elmondta: „Lényegében azt csinálta, amit szeretett. Szerettem azokat a gyerekeket, akiket a sors hozzám rendelt. Nemcsak tanítottam, de sokat tanultam tőlük. Ez a kettőség a magasságokba röpítette. Ezt a diákok is megérezték. Megérezték ragaszkodásomat feléjük. Ennek következtében nemcsak megértették a fizikát, de érezték azt a szeretetet, mely engem betöltött fizika oktatása közben. Ez volt mindennek a titka. De jó tanítványok nélkül nem mentem volna semmire. De ha az iskolának nem lett volna egy olyan tanári gárdája, amely a többi tantárgy előadásában jóformán azonos nívót produkált, nem értem volna el eredményt. Olyan tanárok kerültek az utamba, akiket rendkívül tisztelnem kellett tudásukért, belső tartásukért.”

Szakmai tudása hozzájárult, hogy a Kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum az egyik legrangosabb matematika- fizika iskolává váljon. Fizika tankönyveket írt, példatárakat állított össze, melyeknek nyelvezete a magyar nyelvű oktatás nívóját tükrözte. 1991-ben ment nyugdíjba. Az ő kitüntetésével az erdélyi magyar pedagógusok előtt is tiszteleg a magyar nemzet.

Erdélyiek nagytöbbsége tisztelettel és szeretettel emlékezik hajdani tanáráraira, akiknek tevékenysége hozzájárult ahhoz a gondolkodáshoz, magatartáshoz, amely a képzett ember velejárója.

Az ünnepségen a Líceum Reneszánsz zenekara is fellépett.

Csomafáy Ferenc

Címkék: ,