Kik azok a premontrei öregdiákok?

Nagyon sok BN-olvasó láthat tudósításokat a premontrei öregdiákok tevékenységéről. Tőlem is kérdezte már egy 84 éves idős férfi: mondja, uram, kik azok a premontrei öregdiákok?

Ezúton is megkérem mindazokat, akik bővebben akarnak tudni a premontrei öregdiákok tevékenységéről, hogy látogassanak el találkozóinkra, amelyeket minden hónap első csütörtöki napján tartunk, de az időpontot a BN-ben már előre jelezzük. Mindenkit szívesen látunk, akiket érdekel a premontrei öregdiákok múltja, sőt még fogadunk szimpatizáns tagokat is, akik minden összejövetelünkön részt vehetnek.

Visszatekintés

A premontrei rend egy római katolikus rend, amelynek tagjait abban az időben „fehér papoknak” emlegettek. Ez a rend megépítette a mai Eminescu Főgimnázium épületét, 1808 őszén megindult a Premontrei Főgimnázium és a Jogi Akadémia. Azok, akik a IV. elemi iskola jó tanulói voltak, beiratkozhattak a Premontrei Főgimnázium első osztályába, és a VIII. osztály elvégzése után érettségi bizonyítványt kaptak. 1923-ban bezárták (vagyis megszűnt a premontrei iskola), majd 1940 őszén újból megnyílt az I. osztállyal. Az akkori I. osztályosok végigvitték VIII. osztályig, 1948-ig, amikor az akkori tanügyi reform megszüntette a premontrei iskolát. Akik nem tudták végigvinni, azok beiratkozhattak különböző más szaklíceumokba. Meg kell említenem azokat a tanulókat, akik végigjárták a premontrei főgimnáziumot. Pl. Pásztai Ottó nyugalmazott vegyészmérnök, aki a premontrei öregdiákok jelenlegi elnöke, dr. Gerhalt László nyugalmazott orvos, és még sokan mások. Röviden ennyit mondanék a premontrei öregdiákokról, akik többet akarnak tudni, azokat szívesen látjuk találkozóinkon.

Mikó Sándor, Nagyvárad