Kihelyezett tanácsülés

Hargita megye – Hargita Megye Tanácsa soron következő ülését Borboly Csaba tanácselnök április 29-én 13 órára hívta össze a zetelaki közbirtokosság nagytermébe.

Az ülésnapirendjén többek között szerepel 10 000 lej anyagi támogatás megszavazása a felsőboldogfalvi I–IV. osztályos általános iskola javítására, döntenek idei kulturális és egyházi események támogatásáról, továbbá a kistelepülések vízszolgáltató és elektromos hálózatának kiépítését célzó ez évi munkálatokról.

A zetelekiakat érintő határozat is elfogadásra vár: a Sikaszó villamosítása elnevezésű munkálat gazdasági-műszaki dokumentációjának jóváhagyása. A nyílt tanácsülést követően a megyei tanács tagjai és a meghívott térségi RMDSZ-es politikusok a helyi problémákról beszélgetnek a település lakóival.