Kihelyezett tanácsülés

Kihelyezett tanácsülés

Hargita megye – Döntés született A
testület létszámának
kiteljesítéséről,
gyerekvédelmi és szociális
kérdésekről, a megyei tanács
tulajdonában levő orvosi rendelők
privatizálásáról
döntött Hargita Megye Tanácsa
maroshévízi kihelyezett
ülésén, április 29-én. A
testület ugyanakkor meghallgata a Hargita Népe
kiadó tevékenységét
vizsgáló bizottság
jelentését.

A tanácsülést megelőzően,
Borboly Csaba megyeitanács-elnök és
több megyei tanácsos
városnézésen vett részt
szeműgyre véve a város és
környékének gondjait, majd
meglátogatta a helyi magyar oktatási
nyelvű Kemény János
Középiskolát.


A terepszemle folyamán Borboly Csaba
megígérte, hogy még a
jövő héten aáírja a
megye északi részét
ellátó gázvezeték
elhelyezését lehetővé
tevő építkezési
engedélyt.


A tanácsülés előtt Platon Stelu
polgármester üdvözölte a megyei
tanácsosokat és kérte a Hargita
megyei döntéshozó testületet,
hogy kezeljék részrehajlás
nélkül a megye térségeit,
hangsúlyozva a megye északi
térségének turisztikai
erőforrásait, utalva a helyi
hévíz-forrásokra is.


A tanácsülés első napirendi
pontjaként Kocs Ilona, új MPP
tanácsos mandátumát
igazolták, így a testület teljes
létszámmal folytathatta az
ülést.


A 30 napirendi pont között szerepelt a megyei
tanács pályázati
kiírásainak elfogadása a
gyermekvédelmi tevékenységet
folytató alapítványok, szervezetek
ösztönzése és
segítése céljából.
Erre a célra 130 000 lejt
különített el a megyei tanács.
Ugyanakkor csökkentették a
gyerekvédelmi szakbizottság
tiszteletdíját a jelenlegi 5%-ról,
1%-ra.


Vagyongazdálkodási ügyben is
döntött a testület: a megyei
önkormányzat tulajdonában levő
orvosi rendelők
privatizálásáról.
Ezúttal a csíkszeredai
Jégpálya-negyedben levő orvosi
rendelők elárverezéséről
döntöttek.


– A rendelők
megvásárlásakor a jelenleg ott
rendelő családorvosok
elsőbbséget élveznek – mondta
Borboly Csaba.    


A kikiáltási árat egy
szakértő cég
állapította meg, szem előtt tartva a
piaci helyzetet is. Az árverezési
eljárás korrektségéről
vegyes RMDSZ–MPP–PSD bizottságok
döntenek.


Napirenden szerepeltek a kulturális
értékek megőrzésére
és
népszerűsítésére
vonatkozó határozattervezetek is. Hargita
Megye Tanácsa belépett a Hargita
megyében található
székelykapuk védelméért
tevékenykedő Kőlik egyesület
tagjai közé.


– Szeretnénk, ha a megyei tanács
tagsága a mintegy 50 másik tag mellett
ösztönző jellegű lenne a többi
helyi tanács számára. Nem az
egyesület döntéseinek a
befolyásolása a cél csupán
az értékek védelmének
felvállalása – mondta Borboly
Csaba.


Az önkormányzati vezető az idei
Megyenapok megszervezéséről
szóló határozattervezet
megszavazása kapcsán ismét
hangsúlyozta, hogy az eseménysorozat
idén jelentős változásokon
esik át. A hangsúly a színvonalas
kulturális tevékenységeken
és a helyi értékek
felkarolásán lesz.


Hasonló témakörben
döntés született egy három
fokozatú elismerés-rendszer
létrehozására, amely
révén kitüntetésben lehet
részesíteni a mindennapokban nagyot
alkotó embereket.


– A közelmúltban többször
meggyőződtem arról, hogy nem
elég a megyenapok alkalmával
odaítélni a Hargita
Megyéért díjat, valamint az
ágazati életműdíjakat. Szinte
minden nap szerzek tudomást kiemelkedő
teljesítményekről, amelyek
értékelése és
elismerése ugyanolyan fontos – mondta
Borboly, aki példaként az országos
tanulmányi versenyeken nemrégiben
kiemelkedő eredményt elért Hargita
megyei tanulók elismerésének
fontosságát hozta fel.


Karda Emese igazgató lemondásának
elfogadása után a
döntéshozó testület
meghallgatta a Hargita Népe Kiadóhivatal
tevékenységét
kivizsgáló bizottság
jelentését, majd a versenyvizsga
kiírásáig ideiglenesen kinevezte a
kiadóhivatal vezetői
tisztségébe Isán István
Csongort. A tanácsosok ugyanakkor
elfogadták, hogy a Hargita Népe
Kiadó esetében is a Hargita
Kiadóhivatal alapszabályzatát
és jogi státusát fogják
alkalmazni.


A továbbiakban a 7,5 tonnás
tengesúly fölötti
járművekre kiszabott
díjszabás
csökkentéséről, valamint
matricarendszer kidolgozásáról
döntöttek, és 30 000 lejt hagytak
jóvá a Hargita Megye Tanácsa
szociális partnereivel való
együttműködésre, valamint
elfogadták a megyei tanács
alkalmazottainak kollektív
munkaszerződését a Hargita megyei
prefektusi hivatal módosításaival,
amely elvetette az ingázó alkalmazottak
költségeinek és az alkalmazottak
sporttevékenységeinek
megtérítését.

Maroshévíz, 2009. április
29.   

Hargita Megye Tanácsa