Kifüggesztették az érettségi végleges eredményeit

Akt.:
Tegnap függesztették ki az érettségi végleges eredményeit. Fotó:Alexandru Nitescu
Tegnap függesztették ki az érettségi végleges eredményeit. Fotó:Alexandru Nitescu
Az óvásra benyújtott vizsgadolgozatok újrajavítása után megszületett az idei érettségi végleges eredménye. Az elbírálások után Bihar megyében 2471 tanulónak sikerült az érettségije, ezzel az óvások előtti 63,37 százalékról 65,11 százalékra nőtt megyénkben az átmeneteli arány.


A Bihar Megyei Tanfelügyelőség által kiadott közlemény értelmében az idei tanévben a megyében 4147 jelentkező iratkozott be az érettségire, közülük 3795 tanuló jelent meg minden vizsgán, 352 hiányzó volt, hét érettségizőt kizártak. Az első körben kifüggesztett eredmények után 1343 óvást nyújtottak be a diákok: 536 óvást románból, 69-et az anyanyelv, 408-at a kötelező szaktantárgy és 330-at a választott tantárgy vizsgaeredménye ellen. Az elbírálások után Bihar megyében 2471 tanulónak sikerült az érettségije, ezzel az óvások előtti 63,37 százalékról 65,11 százalékra nőtt megyénkben az átmeneteli arány. A sikeresen érettségizők közül 597 diáknak az átlaga 6-6.99 közé esett, 682 tanulónak az érettségi átlaga 7-7.99 közötti volt; 696 vizsgázó ért el 8-8.99 közötti átlagot, 490 diák 9-9.99 közötti átlaggal zárta az érettségit és volt hat tízes átlagot elért tanuló is Bihar megyében.

Magyar iskolák eredményei

A tanügyminisztérium által közzétett adatok alapján megállapítható a Bihar megyei magyar tannyelvű iskolák teljesítménye az idei érettségin. A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum 53 érettségizője közül huszonhat átment. A legmagasabb érettségi átlag ebben az iskolában 9,11 volt. Három diáknak nem volt meg a hatos átlaga, három diák pedig nem jelent meg egyik vagy másik vizsgán. A legtöbben, mint ahogy az sajnos mindig várható, románból buktak meg, összesen huszonegyen, közülük más tantárgyból is megbukott két tanuló, de olyan diák nem volt, aki románon kívül csak más tantárgyból bukott volna. Hét tanuló nyújtott be fellebbezést, mindegyikük megbukott első körben, közülük hatan románból, egy pedig történelemből óvott, de egyiküknek sem sikerült átmenniük az óvás nyomán. A margittai Horváth János Elméleti Líceum 85 diákja közül harmincnyolcan örülhetnek az érettségi után, legjobban az a diák, aki 9,28-as átlagot ért el, ezzel iskolájában a legjobb lett. Hét tanuló viszont nem jelent meg, hét pedig nem érte el az átmenetelhez szükséges hatos átlagot. Ebben az iskolában is a román nyelv fogott ki a legtöbb tanulón, ugyanis huszonhatan buktak meg ebből a tantárgyból, közülük tizenketten más tantárgyból sem érték el a minimális ötös osztályzatot. Itt a románon kívül más tantárgyból hét diák bukott meg. A huszonnégy óvás közül hármat olyan diákok nyújtottak be, akiknek egyébként sikerült az érettségijük. Hat az első körben megbukott diáknak az óvás után sikerült megszereznie az átmenő jegyet vagy a hatos átlagot. A többi óvást benyújtó diáknak ennek nyomán sem sikerült átmennie az érettségin. A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban ötvenketten érettségiztek, közülük huszonkét diáknak sikerült a megmérettetés. Itt a legnagyobb átlag 8,97 volt. Nem jelent meg a vizsgákon két diák, három érettségiző nem ért el hatos átlagot. Románból huszonhárom tanuló bukott meg, közülük tizennégy más tantárgyból is, románon kívül más tantárgyból bukott két diák. Az óvások után két tanuló átment az érettségin, tizenegyen viszont ezek után sem.

Negatív rekord

A Borsi Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakközépiskola négy érettségire beiratkozott diákja közül kettő nem jelent meg, kettő pedig bukott, ők nem fellebbeztek. A nagykágyai 1. Számú Szakközépiskola mind a huszonegy érettségizője megbukott, vagy eleve meg sem jelent a vizsgákon. Az itt megjelentek közül mindannyian megbuktak románból, a legtöbben közülük más tantárgyakból is. Nyolc diák fellebbezett, lényegében eredménytelenül. Sajnos ez a két magyar tannyelvű oktatási intézmény tartja a negatív rekordot Bihar megyében azzal, hogy az idén egyetlen jelentkezőjüknek sem sikerült az érettségije.

Váradi iskolák

A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 48 érettségizője közül tizenhat diák veheti kézbe az érettségi diplomát. Itt a legjobb átlag 8,5 volt. Ezzel szemben nem jelent meg egyik vagy másik vizsgán két diák, öt tanuló pedig nem írt hatos átlagot. A diákok életét ebben a tanintézményben is a román írásbeli keserítette meg a leginkább, hiszen huszonnégyen ebből a tantárgyból buktak meg, igaz, közülük tizenöten más tantárgyból is, és mindössze egy olyan tanuló volt, aki románból átment, más tantárgyból viszont megbukott. Három tanuló nyújtott be fellebbezést azok közül, akiknek már elsőre is sikerült a vizsgájuk, nekik nagyobb jegyük lett a javítás után. Tizennyolc az első körben megbukott diák nyújtott be óvást, de az átmenetelt így sem sikerült kiharcolniuk. A nagyváradi Szent László Teológiai Líceum 42 diákja közül tizenegy vette sikeresen az akadályokat. Itt a legnagyobb átlag 7,6 volt. Nem jelent meg minden vizsgán hét diák, egy tanuló pedig nem ért el hatos átlagot. Románból húszan buktak meg, közülük kilencen más tantárgyból is, de olyan diák csak három volt, aki románból átment, más tantárgyból viszont nem. Óvást nyújtott be két tanuló, akinek ennek nyomán sikerült az érettségije, viszont nyolcan hiába reménykedtek a fellebbezésben, nekik második körben sem sikerült az érettségijük. A nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum 116 érettségizőjéből nyolcvannégynek sikerült is a megmérettetés. A legjobb átlag ebben az iskolában 9,43 volt. Itt nem jelent meg két diák és egy diáknak nem volt meg a hatos átlaga. A román nyelv huszonkét adys diák számára bizonyult túl nehéz akadálynak, ezek közül a tanulók közül öten más tantárgyból is megbuktak, míg csak más tantárgyból mint románból hét diák bukott meg. Tizenkét óvást nyújtottak be olyan diákok, akiknek már első körben is sikerült az érettségijük. Három tanulónak az óvás nyomán sikerült az érettségije, volt azonban tizenhét óvás, amelyek azonban nem segítettek a diákoknak abban, hogy átmenjenek az érettségin.
Magyar tagozatok

A nagyváradi Művészeti Líceum 93 végzőse közül húsz magyar tagozatos diák volt, akik közül tizenketten érettségiztek sikeresen. Nem jelent meg egy magyar tagozatos diák, hatos átlag alatt írtak hárman. Románból hárman buktak meg, egy tanuló más tantárgyból bukott. Óvott egy olyan tanuló, akinek ennek köszönhetően sikerült az érettségije. Érdekesség, hogy a művészeti líceumban a legjobb, illetve a harmadik legjobb átlagot is (9,47, illetve 9,43) magyar tagozaton végzett diák érte el. A nagyváradi Eminescu Főgimnázium 290 érettségizője közül 79 tanuló végzett magyar tagozaton, közülük 56 diáknak sikerült az érettségije. A legjobb átlag magyar tagozaton 9,22 volt. Három diák nem jelent meg, egy tanuló nem ért el hatos átlagot. Románból kilenc magyar tagozatos bukott meg, közülük hárman más tantárgyból is, míg románon kívül más tantárgyból megbukott tíz tanuló. Pusztán a jobb jegy reményében óvott három magyar tagozatos diák. További két tanulónak az óvás nyomán sikerült az érettségije, kilencnek azonban az újrajavítás sem segített.

Pap István