Kiemelkedő kórusok közös fellépése

Akt.:
Kiemelkedő kórusok közös fellépése
A viharkárt szenvedett református templomok javára jótékonysági hangversenyt szerveztek szerda este, az olaszi templomban. A bihari egyházmegye lelkészkórusa és a váradi Kántorkórus lépett fel.

Veres-Kovács Attila nagyvárad-olaszi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket – mint elmondta, a fejedelmi nap során Bethlen Gáborra emlékeztek, aki az Úrba kapaszkodva nyitott új kort, Erdély első aranykorát, melynek folytatására azóta is várunk. Ha Erdélyre gondolunk, nemcsak a történelmi emlékezet, hanem az együttérzés is erősödik, a reménység, melyet az aznapi alapkőletétel is kifejez. Boldog az a nap, amikor így építkezünk fizikai és lelki értelemben is. Egyúttal fontos együttérzésünket kifejeznünk azokkal szemben, akiket megviselt a néhány héttel ezelőtti vihar – mondta a lelkipásztor, aki azt kívánta, bárcsak az Úr adná meg a tehetséget azoknak, akik szolgálnak, hogy a zene harmóniája által érintsék meg azok lelkét, akik segíteni akarnak.

Találkozások

Csűry István püspök igehirdetése során Pálnak a galáciabeliekhez írt levelének második részének 9. és 10. verse alapján az „oszlop-apostolokkal” történő találkozásra, s a szegényekről való gondoskodás jelentőségére tért ki. Az üzenet ma is érvényes, a hangok, a ritmusok, a szólamok segítenek abban, hogy közeledjünk egymáshoz. Az ige rávezet annak felismerésére, mennyire fontos ráébrednünk arra, hogy egymásra szükségünk van. Tárkányban az óvoda, a püspöki hivatal és a bölcsőde alapkövének letétele is találkozások során jött létre, s ezen találkozások nyomán olyan dolgok történnek, melyekre nagy szükségünk van. Az anyaország és a leszakított nemzetrészek találkozásai szükséges, hogy megtörténjenek – hiszen az ember előbb utóbb rádöbben: ha boldogan akar élni és szebb jövőt akar, akkor szükségesek a kézfogásokban kiteljesedő találkozások. S ha a kórus meg fog szólalni, a dallam erről fog szólni, az evangélium ígéretéről, hogy a szükséget szenvedőkről el ne feledkezzünk.

Valamit tenni

A bibliai idők óta sok gyülekezet került bajba, a jeruzsálemi is, s láthatjuk, hogy olykor a szerencsétlenség, betegség egyik pillanatról a másikra állít be. Vannak született szegények és olyanok, akik azzá lettek – velünk is előfordulhat bármikor. Fontos, hogy merjünk találkozni más felekezetű emberekkel, merjünk barátkozni, közös feladatokat vállalni, valamit tenni, még ha mákszemnyit is – hiszen amit odaadunk, azt Isten bőségesen visszafizeti.

Dr. Grezsa István miniszteri biztos arról az erkölcsi tisztaságról szólt, mely az 1956-os forradalmat jellemezte, s a leverése napjáról, mely nemzeti gyásznappá minősült, s mely az egyedüli világszerte ismert magyar esemény. Egyúttal Németh Lászlótól is idézett: a sors erősebb az embernél, de az ember több a sorsnál. Ilyen értelemben – mint kihangsúlyozta – Magyarország nemzetpolitikája is az, hogy megosztja javait a határon túli nemzetrészekkel, össze kell fognunk, hiszen eljött az építkezés ideje. A magyar kormány is segítséget nyújtott, s most ezt a személyes hozzájárulást kéri. A kultúra képes felemelni bennünket, s ha egyetlen nemzet tagjaiként erőforrásainkat egybekötjük, lehet, hogy nem lenne szükség újabb Bethlen Gáborra ahhoz, hogy ismét a virágzás kora kezdődjön.

Korszakos alkalom

Orosz Otília Valéria egyházkerületi zenei előadó felvezetőként elmondta: Istent lélekben és szellemben magasztaljuk, tanít a Szentírás, s a zene szintén a magasztalás egy módja. A két kiemelkedő kórus közös fellépése korszakos alkalom, jelentette ki, s azt kívánta: a lélekből szóló énekek, az imák és dicsőítések jussanak el mindannyiunk szívéhez. Az elkövetkezendőkben a Bihari Református Egyházmegye Vox Pastoris lelkészkórusa, valamint a nagyváradi Kántorkórus lépett fel, együtt, illetve külön külön, Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy, Brugós Anikó karnagy, Márkus Zoltán orgonista-kántor, Szigeti Ferenc-Ernő lelkipásztor vezényletével. Orgonán Molnár Dániel orgonaművész, valamint Póra Gabriella orgonista kántor közreműködött. A műsor során elhangzott Bárdos Lajos Erkel Szózata feldolgozása, több zsoltár, Berkesi Sándor Ébredj bizonyságtevő, Én nem tudom című művei, továbbá F. Pellegrini, G. O. Pitoni, Bárdos Lajos, Szokolai Sándor, Birtalan József, Kocsár Miklós alkotásai, továbbá Kodály Zoltán, J. S. Bach, F. Mendelssohn kórusművei.

Neumann Andrea