Kiállni a keresztény értékek mellett

Kiállni a keresztény értékek mellett
A férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alaptörvénybe iktatásáról dönt Románia csaknem 19 millió választópolgára a szombaton és vasárnap megrendezendő kétnapos alkotmánymódosító népszavazáson.

A referendum sikere esetén úgy pontosítják az alaptörvényt, hogy a család “egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon” alapul, meggátolandó az azonos neműek házasságkötésének legalizálását. A hatályos román alkotmányban a nemsemleges “házaspárok” fogalom szerepel. Az alkotmánymódosítás elsősorban a házasság fogalmát érinti, illetve tisztázza.
Az alkotmánymódosító törvényjavaslat az egyházi támogatást élvező Koalíció a családért nevű ernyőszervezet polgári kezdeményezéseként 2016-ban – a szükséges félmillió helyett – több mint hárommillió támogató aláírással került a bukaresti parlament elé.
A népszavazás érvényessége szempontjából kulcskérdés a részvétel, ugyanis a választói névjegyzékben szereplők több mint 30 százalékának a részvétele szükséges ahhoz, hogy egy referendum érvényes legyen, ugyanakkor egy népszavazás csak akkor tekinthető eredményesnek, ha a feltett kérdésre a választói névjegyzékben szereplő polgárok több mint 25 százaléka igennel voksol.

Óriási a hétvégi népszavazás tétje, hiszen egy olyan lehetőség előtt áll Románia, hogy megerősítse a hagyományos családmodellt. Az igen szavazat hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom alapsejtjét, a családokat ellássák a legmagasabb fokú alkotmányos védelemmel, hogy ne értelmezési, felfogásbeli kérdés legyen, hogy mit tartunk példamutatónak és helyesnek. A népszavazáson való részvétellel bizonyíthatjuk elkötelezettségünket keresztény hitünk, családközpontú beállítottságunk mellett.

A mostani referendum nem csupán a házasság intézményének egyértelmű megfogalmazásáról és az alaptörvényben való rögzítéséről szól, hanem keresztény kultúránk védelméről, a jövőbeni életünk irányáról is. Ma már szinte mindenki számára egyértelmű, hogy az Európában élő nemzetek egyik legnagyobb problémája a demográfiai kihívás, s az elmúlt évek bebizonyították, hogy erre nem ad választ a migráció. A családok támogatása, segítése, felkarolása jelenti a megoldást.

Továbbra is markánsan ki kell állnunk a hagyományos családmodell mellett, amely vallási, erkölcsi, kulturális hagyományainkból fakad. Ez a szavazás nem az igazságtalan megkülönböztetésről, nem a gyűlöletkeltésről szól, nem azokról a dolgokról, melyek elválasztanak bennünket, hanem azokról, melyek összekötnek. Gyávaság és felelőtlenség lenne távol maradni a népszavazástól, jó volna, ha mindenki képviselné saját véleményét, azáltal, hogy részt vesz a voksoláson.

– Ki kell állnunk a keresztény értékek mellett, s ezek felvállalásával erősítsük, védelmezzük a hagyományos családmodellt – jelentette ki Böcskei László római katolikus nagyváradi megyés püspök. Ki kell mondanunk, hogy milyen alapon képzeljük el biztonságban a jelenünket és a jövőnket.

Az emberi természet része, hogy a házasság férfi és nő önkéntesen létrehozott életközössége. Nemzetünk jövője szempontjából sorsdöntő, hogy a házasság, a család megkérdőjelezhetetlen érték legyen mindenkoron. Erről szól végeredményben a népszavazás.

Rais W. István