Kiállítás: Várak a várban

Kiállítás: Várak a várban
Nagyvárad- Hétfő délelőtt Várak a várban címmel kiállítás nyílt az Ady Endre Középiskola előtt a nagyváradi, a gyulai és a diósgyőri várban készült fényképekből. Július 18-ig tekinthető meg.

A kiállítás a gyulai Polgármesteri Hivatal a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Diáktalálkozók a hungarikumok és a gótikus várak jegyében” elnevezésű projektre benyújtott pályázatának keretében valósulhatott meg, melynek középpontjában Várad, Gyula és Diósgyőr várai állnak. Az említett három város egy-egy tanintézménye vett részt benne: a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a váradi Ady Endre Líceum. A váradi képeket Bagyinszky Zoltán és Pap Csaba készítették, míg Miskolcon Barna Laczy, Cséfalvay Gyula és Szűcs Árpád, Gyulán pedig Bagyinszky Zoltán fényképezett. A tárlat létrejöttéhez hozzájárult még a gyulai Mi egy Másért Közhasznú Egyesület, a váradi önkormányzat és a Miskolci Kulturális Központ is.
A hétfő délelőtt zajlott nyitóünnepségen Tóth Márta, az Ady Endre Líceum igazgatónője úgy fogalmazott: aki a magyar történelem könyvének lapjait forgatja, többször is találkozhat Szent László városának nevével, illetve az évszázadok folyamán itt élt és tevékenykedett fontos világi és egyházi személyiségekkel, írókkal, költőkkel, az általuk létrehozott hozzáadott értékekkel. Hangsúlyozta: jó, hogy diákok találkoznak, és ismerkednek egymással, hiszen a 21. században talán mindennél fontosabb a kommunikáció. Ugyanilyen lényeges, hogy a váradi vár kapcsán azokat az értékeket kutassák és terjesszék a fiatalok, melyek a történelmünk részei, és ebből egy olyan használható eredmény szülessék, melynek később is hasznát vehetik.

Értékmegőrzés

Huszár István váradi alpolgármester kifejtette: a történelmünk többször is bebizonyította, hogy nekünk nem versenyezni, hanem együttműködni kell annak érdekében, hogy múltunkra tudjunk emlékezni, értékeinket megőrizni. Meglátásában a diákoknak az a feladata, hogy a jövőt formálva a történelmet alakítsák. Azon reményének adott hangot: a várban tett séta meggyőzi majd a miskolci és gyulai vendégeket arról, hogy Várad valamikor tényleg szerves része volt anyaországunknak, és nemcsak volt, hanem most is az, ha azt nézzük, hogy uniós támogatással a várat „megpróbáljuk visszahelyezni arra a helyre, ahol több száz évvel ezelőtt volt”, ezáltal pedig a város visszanyeri régi hírnevét, és ismét büszkék lehetünk arra, hogy váradiak vagyunk.
Kónya István gyulai alpolgármester a tanulók felelősségének súlyáról beszélt, arra utalva ezzel, hogy az elkövetkezendő három hónapban egy közös szellemi terméket, produktumot kell létrehozniuk csapatban, alapos kutatómunkát és tanulmányokat végezve. Azt kívánta: a baráti kapcsolat ne szűnjön meg köztük a projekt lezárta után se. Az elöljáró ugyanakkor arról is beszélt: mindenképpen erősíteni szeretnék a gyulai és a váradi vár közti kapcsolatot, így érdeklődéssel várják a 2014-2020 közötti uniós költségvetésnek a határ menti együttműködésre vonatkozó pályázati kiírásait.
Az egybegyűlteket Kocsis István, a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója is köszöntötte, majd közreműködött Nagy Tímea két szavalattal és Baranyi Tünde egy népdallal, mindketten az Ady líceum tanulói. A kiállítás július 18-ig tekinthető meg, a tanintézmény dísztermében.

Ciucur Losonczi Antonius