Kiállítás elitéltek alkotásaiból

Kiállítás elitéltek alkotásaiból

Nagyvárad – A nagyváradi börtön
celláinak falain belül, az elitéltek
által készített festményeket
állítottak ki a Posticum
Ifjúsági és Kuturális
Központban. A tárlatot nagy
érdeklődés mellett nyitották meg.


Elitéltek alkotásaiból
nyílt kiállítás szombat
délután a Posticum Ifjúsági
és Kulturális Központban. Az
ötlet még tavaly karácsonykor
fogalmazódott meg, amikor Földes
Béla a Caritas Catolica munkatársaival
együtt látogtatást tett a
Nagyváradi Börtönben. Amint
arról lapunk hasábjain is olvashattak,
akkor Dan Lele börtönlelkész
megmutatta az úgynevezett art
terápiás műhelyben
kiállított művészi
alkotásokat, festményeket, faragott
szobrokat ugyanakkor a vendégek
elbeszélgettek két tehetségesebb
elitélttel. Egy páratlan
összefogás eredményeképpen, a
Communitas Alapítvány, illetve a Posticum
támogatásával sikerült az
akkori ígéretet
megvalósítani és bemutatni az
alkotásokat a börtön falain
kívül is. A szervezésben Dr. Ramona
Novicov műkritikus, valamint Jakobovits
művészházaspár jelentős
szerepet vállalt.

Ünnepélyes megnyitó


 A szombati tárlatnyitón neves
vendégek tették tiszteletüket, jelen
volt többek között Böcskei
László megyés püspök,
Tempfli József szentjobbi apát,
nyugalmazott püspök, Puskás
Bálint alkotmánybíró, a
Máltai Segélyszolgálat és a
Caritas Catolica vezetősége és
munkatársai, hiányzott azonban maga a
művész, Adrian Bogariu, akinek huszonegy
alkotását állították
ki a kiállítás keretében.
Köszöntő beszédet mondott dr.
Földes Béla, a
kiállítás
kezdeményezője, ezt követően Dan
Lele börtönlelkész mesélt a
börtön életéről és
a műhelyben szervezett
foglalkozásokról. Dr. Ramona Novicov
műkritikus a szabadság
fogalmáról beszélt népes
hallgatóságának,
kihangsúlyozva, hogy a szabadság –
mint alapvető emberi szükséglet
– hiányának fájdalmát
az alkotással és a
művészettel lehet enyhíteni.
Különleges élmény volt
számára megismerkedni a
börtönlakókkal, köztük
Adrian Bogariuval, akinek festészeti
leckéket is adott. A
kiállítást szimbólikusan,
egy bilincs megnyitásával nyitotta meg
Böcskei László megyés
püspök és Puskás Bálint
alkotmánybíró. A
kiállításmegnyitót
követő aukción kilenc képet
adtak el 850 lej értékben, melynek
összegét közvetlen az alkotók,
illetve az art terápiás műhely
javára fordítják.

Mészáros Tímea