Kiállítás a múlás pillanatáról

Kiállítás a múlás pillanatáról
A Berettyóújfaluban élő sokműfajú alkotó és kultúraszervező, Kocsis Csaba alkotásaiból nyílt kiállítás szerdán délután a Tibor Ernő Galériában. A tárlat április 15-ig tekinthető meg.

Az érdeklődőket Gavrucza Tibor, a Tibor Ernő Galéria művészeti igazgatója köszöntötte, a tárlatot pedig Szűcs László, a Várad főszerkesztője nyitotta meg. Szerinte bátran mondhatjuk, hogy Kocsis Csaba törzsvendég a Kanonok sori képtárban, illetve általában Nagyváradon, hiszen sok-sok éve kötődik a dolgainkhoz mindazzal, amit tesz, s a Holnap városához, következetesen építve, erősítve azt a kulturális, szellemi köteléket, ami Berettyóújfalu és Várad, az országhatárt idézőjelbe tevő, külön emlegetett, ám egyazon bihari és bihari régiót összekapcsolja.

A mostani kiállítás képi világa az alkotó épített és emberi környezetét jeleníti meg sajátos formában. A fotóművészi és grafikusi énje „együttműködését” feltételezi, s e folyamat, koprodukció eredményeként válik a valójában többnyire profán téma egyedi, szubjektív, többlettartalmat és -érzetet megjelenítő művé. Mintha a múló időn átszűrve kínálná fel a szemlélőnek a látványt, mindazzal a fakulással, élességvesztéssel, amit a kérlelhetetlen idő az emlékeinken is koptat.

Közvetít

Nem csupán rögzít és megörökít, hanem érzéseket közvetít, választott témáit elemeli a valóságtól. Ráadásul a képi üzenet megjelenítési módja, az anyagszerűséget kínáló merített papír használata- megint csak az időben kalandozva egy régi technikát ötvöz a 21. századi digitális fotográfiával- jó értelemben véve tárgyiasítja a megőrzött pillanatot, teszi egyszerivé és megismételhetetlenné mindazt, amit akkor és ott meglátott, és láthatóvá tenni kívánt. Így válik a forma felől közelítve értelmezhetővé a tartalom, a tudatos művészi beavatkozás által érzetté és gondolattá a látvány.

A vernisszázson közreműködött ifj. Miczura Károly prímás, a Körömvirág együttes hegedűse, akinek amúgy a nagyapja, Barkóczi Károly nagyváradi születésű brácsás volt, valamintreneszánsz sokoldalúságát bizonyítva Kocsis Csaba énekelt és gitározott is.

Ciucur Losonczi Antonius