Kezdőlökés a Megyei Tanácstól a gázprogramhoz

Kezdőlökés a Megyei Tanácstól a gázprogramhoz
Hétfő délután rendkívüli gyűlést tartott a Megyei Tanács. Két előterjesztés szerepelt a napirenden: az egyik pénzosztásról szólt településeknek, a másikat elnapolták, mert a liberálisok miatt még mindig nincs aktualizálva a megye köz- és magánleltára.

Az első előterjesztés a Bihar Megyei Tanács rendelkezésére bocsájtott, a 2018-as jövedelemadóból pluszban beszedett összegek szétosztására vonatkozott a közigazgatási-területi egységek közt. Nyolcvan helység kapott pénzt, összesen 7.427.000,27 lej értékben (73 község 6.248.000,12 lejt, négy város 993.000 lejt, három megyei jogú város 186.000 lejt) úgy, hogy a teljes keretből 7.385.000,12 lejt fejlesztésekre, 42 ezer lejt pedig arra fordíthatnak, hogy településközi fejlesztési egyesület alapítsanak (ADI), vagy csatlakozzanak ehhez, ha már létezik, a gázhálózat bővítése, bevezetése céljából. Utóbbi érdekében egyenként 1000-1000 lejt kapott Vedresábrány, Bályok, Bihar, Tataros, Bondoraszó, Érbogyoszló, Biharkaba, Cséfa, Magyarcséke, Hegyközcsatár, Kiskereki, Vámosláz, Illye, Tisztásfalva, Érkörtvélyes, Derna, Bihardiószeg, Bihardobrosd, Körösgyéres, Pusztahollód, Alsólugas, Hegyközpályi, Kispapmező, Robogány, Magyarremete, Biharfélegyháza, Szalacs, Szalárd, Szentjobb, Érsemjén, Vársonkolyos, Értarcsa, Paptamási, Köröstárkány, Tóti, Tulka, Érszőllős, Vércsorog, Élesd, Diófás, Székelyhíd és Margitta.

Különböző fejlesztési programokra Érábránynak 75 ezer, Vedresábránynak 150 ezer, Esküllőnek 25 ezer, Kisőssinek 30 ezer, Keményfoknak 10 ezer, Bályoknak 99 ezer, Feketebátornak 130 ezer, Biharnak 50 ezer, Nagybajomnak 200 ezer, Nagybárodnak 269 ezer, Barátkának 70 ezer, Tatarosnak 109 ezer, Bondoraszónak 73 ezer, Érbogyoszlónak 50 ezer, Csarnóházának 119 ezer, Feketekápolnának 130 ezer, Kerpényednek 115 ezer, Magyarcsékének 148 ezer, Hegyközcsatárnak 140 ezer, Kiskerekinek 50 ezer, Vámosláznak 105 ezer, Illyének 50 ezer, Felsőmezősnek 75 ezer, Alsókocsubának 25 ezer, Alsóbiharkristyornak 75 ezer, Tisztásfalvának 75 ezer, Érkörtvélyesnek 50 ezer, Bihardiószegnek 150 ezer, Bihardobrosdnak 97 ezer, Drágánfalvának 110 ezer, Várasfenesnek 105 ezer, Gyapjúnak 80 ezer, Pusztahollódnak 144 ezer, Biharhosszúaszónak 65 ezer, Köröskisjenőnek 60 ezer, Belényesirtásnak 10 ezer, Miklóirtásnak 154 ezer, Alsólugasnak 150 ezer, Nagyürögdnek 119 ezer, Hegyközpályinak 110 ezer, Biharpoklosnak 70 ezer, Robogánynak 39 ezer, Magyarremetének 59 ezer, Rénynek 115 ezer, Biharfélegyházának 150 ezer, Mezőszakadátnak 50 ezer, Szalacsnak 50 ezer, Szalárdnak 200 ezer, Szombatságnak 70 ezer, Váradszentmártonnak 200 ezer, Oláhszentmiklósnak 75 ezer, Alsótótfalunak 70 ezer, Hagymádfalvának 65 ezer, Érsemjénnek 150 ezer, Sonkolyosnak 50 ezer, Értarcsának 70 ezer, Paptamásinak 119 ezer, Köröstárkánynak 118 ezer, Tótinak 150 ezer, Mezőtelegdnek 25 ezer, Tenkének 50 ezer, Céckének 100 ezer, Belényesújlaknak 149 ezer, Révnek 30 ezer, Érszőllősnek 55 ezer, Vércsorognak 89 ezer lejt utalnak.

A városok
A városok közül Élesd 10 ezer, Diófás 248 ezer, Érmihályfalva 182 ezer, Székelyhíd 550 ezer lejre számíthat, a municípiumok közül Nagyszalonta 150 ezer lejre és Belényes 35 ezer lejre.

„Megpróbáltunk és sikerült az RMDSZ-es vezetésű önkormányzatoknak pénzt juttatni. Jórészt olyan, az év végén szükségszerű munkálatok kifizetésére, illetve a fenntartásra, amelyekre rá voltak szorulva. Azt gondoljuk, hogy ezzel egy jó évet zárunk anyagilag, hiszen az önkormányzataink két hullámban is forrásokhoz jutottak az idén, a Bihar Megyei Tanács által biztosított összegek révén. Próbáltunk kiegyensúlyozottak lenni, és ezt jelzi az is, hogy még a liberálisok se voltak annyira vehemensek, mint szoktak lenni. Nagyon fontos, hogy biztosítottuk az ahhoz szükséges hozzájárulást, hogy a közigazgatási egységek beindíthassák a gázprogramot, megkapták ehhez tőlünk a kezdőlökést.”- nyilatkozta az ülés után a Bihari Naplónak Pásztor Sándor tanácselnök.

Ciucur Losonczi Antonius