Kezdődnek a próbavizsgák

Kezdődnek a próbavizsgák
Az idén egyszerre kezdődik el a vizsgaszimulálás mind a nyolcadikosok, mind a tizenegyedikesek és tizenkettedikesek részére. Nemrég a minisztérium módosította a próbafelmérések dátumát.

Más évektől eltérően, az idén országszerte egyszerre kezdődik az országos felmérő szimulálása az érettségiével: hétfőn, azaz március 13-án mind a nyolcadikosok, mind a tizenegyedikesek és tizenkettedikesek román nyelvből és irodalomból írnak próbafelmérést, kedden mindannyian anyanyelvi tudásukról adnak számot, csütörtökön pedig matematikából, illetve a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból zajlik a szimulálás. Pénteken csak a tizenkettedikesek számára folytatódik a próbafelmérő a szaknak megfelelő választott tantárgyból írandó dolgozattal. Az eredményeket március 31-én teszik közzé.

Ütemterv

Néhány héttel ezelőtt az oktatásügyi minisztérium megváltoztatta a szimulálások eredeti ütemtervét, ennek következtében március 15-én, azaz szerdán nem lesznek felmérések, így az eredeti hétfő, kedd, szerda, csütörtök helyett a szimulálások hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken lesznek. Bár a szaktárca nem indokolta meg a döntést, az általunk megkérdezett tanárok szerint valószínű, hogy a magyar iskolákban, illetve a magyar tannyelvű osztályokban ilyenkor megtartandó ünnepségekre való tekintettel született ez a döntés.

Az, hogy egyszerre zajlik az országos felmérő, valamint az érettségi szimulálása, elvileg jó, mivel így csak egyszer borul fel az iskola rendje, mondták az általunk megkérdezett pedagógusok. Viszont egyes iskolákban a következő héten emiatt nem tudják biztosítani az oktatást minden osztály számára az elkövetkezendő héten – például a nagyváradi Ady Endre Középiskolában a kilencedikesek és a tizedikesek nem jönnek be hétfőn, kedden és csütörtökön.

Bihar megyében 1150 körüli azoknak a magyar tagozatos nyolcadikosoknak a száma, akiknek részt kellene venniük a szimuláláson. Az ő esetükben, akárcsak a tizenkettedikeseknél, a részvételi arány viszonylag magas, 80-90 százalékos szokott lenni. Ugyanakkor hatszáz-hétszáz magyar tagozatos tizenegyedikesnek, illetve hasonló számú tizenkettedikesnek kellene részt vennie megyénkben. Mint megtudtuk, rendszerint a részvételi arány a tizenegyedikesek esetében a legalacsonyabb, hetven százalék körüli. Az ő esetükben gyakori az is, hogy megjelennek a szimuláláson, de egy-másfél óra után elhagyják a termet, anélkül, hogy leadnák a dolgozatukat. Többnyire kevésbé felkészültek is, mint a végzős osztályok tanulói.

Neumann Andrea