Kezdődnek a beiratkozások az előkészítő osztályokba

Kezdődnek a beiratkozások az előkészítő osztályokba
Azokat a gyerekeket lehet beíratni, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket. Szülői kérésre azokat is, akik december 31-ig lesznek hatévesek és a pszichoszomatikus felmérés alapján alkalmasak. Hagyományos magyar előkészítő osztály 48 indul Bihar megyében.

A szülők a beiratkozási kérvényt a választott iskolában tehetik le a beiratkozás első ütemében, vagyis 2019. március 4–22., hétfőtől péntekig 8-18 óra között. Az űrlap március 4-től online is kitölthető lesz a http://inscriere.edu.ro/ honlapon, ám ez esetben is kell személyesen érvényesíteni/visszaigazolni a beiratkozást az adott iskolában, ezért tulajdonképpen minden szülőt várnak a titkárságra a beiratkozás miatt. A gyerekek pszichoszomatikus felmérése a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ (CJRAE) szervezésében, szakértők, szükség esetén iskola- és családorvosok irányításával, 2019. február 26. és március 20. között történik a CJRAE székhelyén, vagy kihelyezett módon óvodákban. Amennyiben a szülők a lakcímükhöz legközelebb eső körzeti iskolába íratják be gyermeküket, ő automatikusan felvételt nyer, amennyiben viszont más iskolát választanak, a helyek függvényében az általános, majd a sajátos megkülönböztető kritériumok a döntőek. Általános megkülönböztető kritériumnak számít a fogyatékossággal élést igazoló orvosi papír; az árvaságot, félárvaságot vagy nevelőotthonban, nevelőszülőknél való nevelkedést igazoló dokumentum, és a nagyobb testvér(ek) hallgatói jogviszonya az illető tanintézetben. A speciális megkülönböztető kritériumok kijelölése az iskolákra van bízva, de azoknak garantálniuk kell az esélyegyenlőségét, azaz nem lehetnek kirekesztőek a gyerekek szociális és/vagy anyagi helyzete szempontjából, illetve a befogadásuk nem függhet faji, nemzeti, vallási, felekezeti, nemi stb. hovatartozásuktól sem.

Dokumentumok

A beiratkozási űrlap kitöltésekor a megfelelő mező bejelölésével fenn lehet tartani a helyet a körzeti iskolában arra az esetre, ha a gyerek nem jutna be a kívánt tanintézménybe. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: hivatalos beiratkozási kérvény, a gyerek születési bizonyítványa, fénymásolat, a szülő személyi igazolványa, fénymásolat, orvosi igazolás az iskolaérettségről (apt pentru școală), általános és/vagy sajátos megkülönböztető kritériumokat igazoló okirat(ok), pszichoszomatikus felmérés, ha szükséges. Pszichoszomatikus (iskolaérettségi) felmérésre azokat a gyerekeket kell elvinni, akik 2019. augusztus 31-ig nem töltik be a hatodik életévüket, és szüleik a 2019/2020-es tanévben szeretnék iskolába íratni őket. A beiratkozás első szakaszának eredményeit az iskolákban és a megyei tanfelügyelőségek honlapján teszik közzé március 29-én.

A második szakasz tervezett időpontja: április 2-8., ebben azok a szülők érintettek, akiknek az első fázisban a gyermekük egyetlen iskolába se lett beíratva, és egy újabb kérvényt kell letenni. Amúgy nem kötelező a körzetnek megfelelő iskolába íratni a gyermeket, ám ha nem a körzethez tartozó tanintézményt választják, a beírás a helyek számának függvényében történik. A teológiai és művészeti iskolák, illetve a step by step osztályok esetében nincs körzet kijelölés. Bővebb információk a tanfelügyelőség és az iskolák honlapjain, vagy a következő telefonszámokon: Kéry Hajnal (0755/072-006), Tankó Zita (0745/861-660) kaphatóak. A jövő héten egyébként megérkeznek a Rákóczi Szövetség iskolatáskái is, melyeket azok a gyerekek, akik iskolába készülnek, fokozatosan megkapnak majd- tudatta a Bihari Naplóval Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, a Rákóczi Szövetség Bihar megyei elnöke.

Magyar előkészítő osztályok

Bihar megyében 6 magyar nyelvű step by step osztály indul összesen 150 hellyel a 2019-2020-as tanévben: 2-2 a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskolában és az érmihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskolában, valamint 1-1 a margittai Horváth János Elméleti Líceumban és a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban.

Hagyományos magyar előkészítő osztály 48 indul 38 iskolában, 1002 hellyel. Nagyváradon 1-1 osztály indul a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban, a Dimitrie Cantemir, a Lucreţia Suciu, a Ioan Slavici, a Nicolae Bălcescu, a 11. számú, a 16. számú, 2 osztály a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban és 3 osztály (melyek közül 1 Biharpüspökiben) a Szacsvay Imre Általános Iskolában.

Ciucur Losonczi Antonius