Kezdődik az exhumálás

Kezdődik az exhumálás

Mivel a nagyváradi polgármesteri hivatal az
idén parkot akar létesíteni a volt
szőlősi temető helyén, ezért a
napokban megkezdi az ottani temetőben nyugvó
emberek földi maradványainak
kihantolását és
áthelyezését a Rulikowszki
temetőbe.


Azok a személyek, akiknek még van
hozzátartozójuk a volt
szőlősi temetőben,
április 23-tól kezdődően
benyújthatják kérvényeiket
a a Piac- és Közterület
Felügyelőség temetkezési
vállalkozás
ához
(Városháza utca 34. szám)
hétfőtől péntekig 8-19
órák között, illetve
szombatonként 8-15 órák
között és vasárnaponként
8-12 órák között.


A földi maradványok
átszaállítása a
következő eljárásokból
áll: az elhúnyt személy
személyazonosságának
megállapítása (a
hozzátartozó által
benyújtott kérvény
alapján), az eltemetés helye (parcella,
sor, hely), az exhumálási
munkálatok elvégzése, a földi
maradványok áthelyezése egy kisebb
koporsóba és
átszállítása a
Rulikowszki temetőbe.


A polgármesteri hivatal azoknak az
elhúnytaknak a földi maradványait is
áthelyezi, akik után nem jelentkeznek
hozzátartozók. A szőlősi
katólikus plébánia
által készíttetett
monográfia szerint 2000-ben 347
azonosított és 632 nem azonosított
sír volt a szőlősi temetőben,
ahova utoljára 1984-ben temettek.