Kevesen igénynek Biharból peren kívüli egyeztetést

Kevesen igénynek Biharból peren kívüli egyeztetést
Csütörtök délelőtt a városháza dísztermében annak a központnak (CSALB) a képviselői tartottak tájékoztatót, ami peren kívüli egyeztetéssel foglalkozik az ügyfelek és a pénzintézetek közt.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK sz. rendelet és a 2009/22/EK direktíva módosítás (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) alapján kezdte el működését 2016-ban Bukarestben a központ, mint egy független, politikamentes, közhasznú, díjmentes szolgáltatást nyújtó entitás.

Liviu Fenoghiu igazgató azt nyilatkozta a sajtótájékoztatón: az egyeztetéssel az a fő céljuk, hogy megelőzzék az ügyfelek által kezdeményezett pert a bankokkal, más hitelintézetekkel, zálogházakkal. Szerinte jellemzi őket a szakmaiság (az egyeztetőik minimum tíz év tapasztalattal rendelkeznek, ismerik tehát a banki-pénzügyi problémákat és olyan tanácsokat vagy megoldásokat tudnak adni, melyek megfelelnek mindkét fél elvárásainak), a rugalmasság (a kínált megoldásokat elfogadják vagy sem a felek), a hatékonyság és a gyors megoldóképesség, a tárgyilagosság és az átláthatóság.

Alexandru Paunescu koordinátor arra hívta fel a figyelmet: akkor kérheti valaki bizalmas jelleggel a CSALB segítségét, ha legalább egy email-lel bizonyítani tudja, hogy a közvetlen panaszát nem orvosolta a pénzügyi-banki szolgáltató.

A központ két típusú alternatív megoldási procedúrát javasol: az egyik az egyeztetés (amikor az egyeztető javasol egy megoldást, amit a felek elfogadnak vagy sem), a másik pedig a döntőbíráskodás (amikor a döntőbíró hoz egy kötelező megoldást).

Lépések

Az egyeztetés lépései: a segítséget kérő kitölti az egyeztetést igénylő kérvényt; a CSALB elemzi a kérést; ha a kérés indokolt, a CSALB tájékoztatja a bankot; ha a bank elfogadja az egyeztetést, a CSALB kijelöl véletlenszerűen egy egyeztetőt; az egyeztető elemzi a helyzet és tárgyal a felekkel; az egyeztető javasol egy megoldást; a felek elfogadhatják vagy visszautasíthatják a megoldást 15 napon belül; a felek által elfogadott megoldást kötelező jelleggel gyakorlatba kell ültetni.

A döntőbíráskodás lépései: a segítséget kérő kitölti a vonatkozó kérvényt; a CSALB elemzi a kérést; ha a kérés indokolt, a CSALB tájékoztatja a bankot; a felek kijelölnek döntőbírót vagy döntőbírókat; a döntőbírók megvizsgálják a helyzetet és tárgyalnak a felekkel; a döntőbíró kiró egy megoldást; a kihirdetett megoldás kötelező a két félre nézve, és kötelező jelleggel végrehajtandó.

A központtal a 021 9414 telefonszámon lehet felvenni a kapcsolatot, az office@csalb.ro email címen vagy a www.csalb.ro honlapon keresztül. 2018-ban és 2019 első hónapjaiban közel 2300 román állampolgár fordult a CSALB-hoz, azonban Bihar megyéből csupán 26 kérés érkezett, ami két százalékot se tesz ki.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: