Kevesebb pénzt kapnak a tanintézmények

Kevesebb pénzt kapnak a tanintézmények
A váradi tanintézmények közüzemi díjszabásait mintegy 35%-kal sikerült lefaragni, de az így megtakarított pénzt más kiadásokra fordítja a város. A helyi tanács csütörtöki ülésén döntöttek arról is: megtörténhetnek a kisajátítások az építendő gyorsforgalmi út nyomvonalán.

A 2014. évi nagyváradi költségvetésről szóló határozattervezet tegnapi napirendi ponti vitáján Huszár István RMDSZ-es helyi tanácsos 75 ezer eurós költségvetés-kiegészítést kért a Szacsvay Iskolának épületbővítési munkálatokra, és további 25 ezer eurót egy hatástanulmány és egy műszaki terv elkészítésére arról, hogy a Szacsvay iskola belső udvarán lévő épületet manzárdosítsák. Huszár jelezte, hogy ezekre a munkálatokra azért van szükség, mert az iskola teremhiánnyal küzd. Ritli László Csongor a költségvetés kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a tanintézmények esetében a tavalyi költségvetéshez képest mintegy 640 ezer lejes forráscsökkentés figyelhető meg, holott véleménye szerint legalább a tavalyi pénzügyi támogatást fenn kellene tartani az idén is. Válaszában Eduard Florea, az önkormányzat gazdasági igazgatóságának vezetője jelezte, hogy a tanintézmények működésére szánt összegek megegyeznek a tavalyi évi költségekkel, de sikerült a közműköltségek tekintetében kedvezőbb tarifákat kialkudni, aminek hatására mintegy harmincöt százalékkal csökken a tanintézmények közműkiadása. Az így megspórolt összegeket másra fordítja a város, tette hozzá Florea. Ritli László válaszreakciójában jelezte, hogy a megspórolt pénzt hagyják a tanintézményeknél, hiszen a közműköltségeken kívül minden bizonnyal vannak más kiadásaik is. A helyi tanácsos azt javasolta, hogy a szóban forgó összeget a RER köztisztasági vállalattól csoportosítsák át a tanintézményekhez, annál is inkább, mert a RER a tavalyi évhez képest 1,6 millió lejjel több költségvetési forrást kapott. Ugyanakkor az RMDSZ-es tanácsos jelezte azt is, hogy a költségvetés bevételi oldalán van egy körülbelül 4,5 millió lejes összeg, amelyről nem tudni pontosan, honnan fog befolyni a város kasszájába, ezzel szemben költségként szerepel a kiadási oldalon. A tanácsos javasolta, hogy ezt az összeget töröljék mind a kiadási, mind a bevételi oldalról. A tanács mindezeket a módosító javaslatokat leszavazta, és a költségvetéstervezetet az eredetileg beterjesztett formában szavazta meg az RMDSZ-frakció ellenszavazata és a demokrata-liberális frakció tartózkodása mellett.

Kisajátítások

A Szent László híd felújítására vonatkozó határozattervezet vitáján Cristian Puşcaş demokrata-liberális párti tanácsos jelezte, hogy a dossziéból hiányzik a szükséges műemlékvédelmi jóváhagyás, ezért azt kérte, hogy halasszák el a döntést ebben a kérdésben. Javaslatát nem támogatta a tanács, mely elfogadta a tervezetet, bár a szavazás előtt Delorean Gyula RMDSZ-es tanácsos hangsúlyozta, hogy a felújításra előirányzott 1,6 millió eurós költségvetés sokkal kevesebb annál, mint amennyibe a felújítás valójában kerülni fog. A helyi tanács jóváhagyását adta arra is, hogy megtörténjenek a kisajátítások az építendő gyorsforgalmi út nyomvonalán, noha az RMDSZ-frakció a tervezet ellen szavazott a tegnapi tanácsülésen. Pásztor Sándor, az RMDSZ helyi tanácsi frakciójának vezetője a plénumban elmondta, hogy a tegnapit megelőző tanácsülés után megkereste őt egy idős ember, aki nagyon el volt keseredve, és azt mondta, megöli magát, ha elveszik tőle a házát. Pásztor nehezményezte azt, hogy a kisajátításról szóló információ nem jutott el az érintettekhez, noha, mint hozzátette, a város által felkínált kártérítési összeg jónak mondható. Az RMDSZ aggályai és ellenszavazta ellenére a javaslat megkapta a kellő számú igen szavazatot.

A tanácsülés után Delorean Gyula lapunknak elmondta: „Az RMDSZ-frakciónak az a véleménye, hogy nem kell visszatérnünk ahhoz a régi eljáráshoz, hogy valaki rajzol a térképen egy vonalat, és ezt követően mindenki, aki ott lakik, költözzön el és menjen, ahova akar”. A helyi tanácsos hozzátette, hogy annak idején, amikor a gyorsforgalmi útról szóló projektet benyújtották uniós finanszírozásra, nem készült forgalmi hatástanulmány. A politikus szerint a város azért építi meg a gyorsforgalmi utat, mert egy magánbefektető elkezdett építeni egy közúti hidat a Sebes-Körös felett, amit be kell kötni a forgalomba.

Halasztva

Ha a kisajátítások megindítását nem is tudta megakadályozni, az RMDSZ-nek sikerült átvinne akaratát a Hőszolgáltató Rt. igazgatótanácsi összetételéről szóló határozattervezet esetében. A napirendi pont vitáján Ritli László Csongor több törvényre hivatkozva jelezte, hogy összeférhetetlenség áll majd fenn, ha Stănel Neculat, a Hőerőmű speciális megbízottját kinevezik a Hőszolgáltató Rt. igazgatótanácsába, mint ahogy az a határozattervezetben szerepelt. Eduard Florea gazdasági igazgató erre reagálva kiemelte, hogy ez nem törvénytelen, hiszen az összeférhetetlenség csak azután áll fenn, ha a tanács megszavazza a vitatott tervezetet, viszont ezt követően harminc nap áll majd Necula rendelkezésére arra, hogy eldöntse: a két tisztség közül melyiket akarja megtartani. Erre válaszolva Pásztor Sándor elmondta: aligha valószínű, hogy Stănel Necula le fog mondani speciális megbízotti pozíciójából, tehát értelmetlen összeférhetetlenségi helyzetet teremteni számára. A politikus a határozattervezetről való döntés elnapolását kérte, mely javaslatot a tanács egyhangúlag elfogadta.

Két felvetés

Az ülés végén két javaslat is elhangzott. Pásztor Sándor emlékeztetett arra, hogy van egy városi rendelet arról, hogy az éjjeli órákban a mentőautók és a rendőrkocsik ne használják szirénáikat csak akkor, ha ez elengedhetetlenül szükséges. A tanácsos azt javasolta, hogy ezt a szabályt jó lenne alkalmazni a jövőben. Ritli László Csongor felhívta a figyelmet arra, hogy a rogériuszi piac felújítási munkálatainak a megkezdésekor a piac egy részét ideiglenesen át fogják helyezni a városi kórház parkolójába. Csakhogy emiatt fennáll az a veszély, hogy túlzsúfolt lesz a parkoló, ami akadályozni fogja a mentőautók behajtását a kórházhoz. A helyi tanácsos emlékeztetett arra, hogy nemrégiben éppen amiatt történt haláleset az országban, mert a pácienst szállító mentőautó nem tudta megközelíteni a kórházat. Ritli tanácsos azt javasolta, hogy az illetékesek időben szervezzék át a városi kórház parkolóját úgy, hogy a mentőautók bármikor könnyen megközelíthessék az egészségügyi létesítményt.

Pap István