Kevesebb pénz a kényszervégrehajtásokból

Kevesebb pénz a kényszervégrehajtásokból
Nagyvárad-Szerdán a váradi városháza kistermében gazdasági témájú sajtótájékoztatót tartott Biró Rozália alpolgármester és Tănase Miculescu aligazgató. A helyi adókról és illetékekről volt szó.

 

 

Biró Rozália alpolgármester bejelentette: a Bel- és Közigazgatásügyi Minisztérium 2011/259. számú rendelete alapján, mely a Hivatalos Közlönyben is megjelent, engedményben részesülnek azok a fizikai vagy jogi személyek, akik/amelyek 2011. augusztus 31-én tartoztak bármilyen helyi adóval vagy illetékkel az önkormányzatnak. Ezt azt jelenti: ha 2011. december 31-ig befizetik az adót vagy illetéket és a késedelmi kamat ötven százalékát, akkor utóbbi másik felét eltörli a helyhatóság, amennyiben pedig 2012. június 30-ig fizetik be az adójukat és az ennek megfelelő késedelmi kamatot, akkor a késedelmi kamat huszonöt százalékát törli az önkormányzat. Ennek érdekében kérvényt kell benyújtani a városházán, melyben az adóalany jelzi, hogy igényli a késedelmi kamat eltörlését és ugyanakkor vállalja, hogy december 31-ig eleget tesz adókötelezettségének. (Az űrlap magyarul is kitölthető). A polgármesteri hivatal öt napon belül köteles kiállítani egy kimutatást az adó, a késedelmi kamat és a büntetés értékéről, kivéve a banki zárolásokat. Az elöljáró szerint ugyanakkor azt is lehet választani, hogy az érintettek egyszerűen bemennek a városházára és befizetik az elmaradt adóikat vagy illetékeiket, melyről igazolást kapnak. A kedvezmény nem vonatkozik a nem fiskális jövedelmekre (bérleti és koncessziós díjak stb.), és körülbelül 34 ezer fizikai és 620 jogi személyre vonatkozik.

 

Kényszervégrehajtások

 

Tănase Miculescu gazdasági aligazgató arról számolt be, miként alakult az idén a városi költségvetés kintlevőségeinek beszedési szintje. Kifejtette: a nyilvántartásukban 132.936 fizikai adóalany szerepel, akik közül 112.616 magánszemély tett eleget adóügyi kötelezettségének teljes egészében vagy részlegesen. A helyi adóköteles jogi személyek száma 11.405, ezek közül 9.818 fizetett. Ami viszont a kényszervégrehajtásokat illeti, az egyre növekvő erőfeszítések ellenére az ebből származó bevételek összege csökkent az előző évekhez képest. Konkrétan ez azt jelenti, hogy 2011-ben 54.340 esetben indítottak végrehajtási eljárást, újdonságként az éppen aktuális, vagyis az idei tartozók ellen is. 182 lefoglalás történt és közel húsz adós esetében jelenleg is zajlik az értékbecslés az árverés megszervezése érdekében. Elmondható ugyanakkor, hogy folyamatosan nő a fizetésképtelen személyek száma.

A kimutatásokból az is megtudható: a kényszervégrehajtások realizált szintje magánszemélyek esetében a két évvel ezelőtti 54 százalékról idén 23 százalékra csökkent, a jogi személyeknél pedig a 2009-es 51 százalékról 2011-ben 33 százalékra esett vissza. November 30-án 30.850 magánszemély tartozott a helyi költségvetésnek összesen 21,9 millió lejjel és 3360 jogi személy 13,2 millió lejjel. Problémát jelent a tartozások behajtásakor többek közt az adóalanyok lakhelyváltoztatása és az adatbázis hiányossága. Örömre ad viszont okot, hogy az előző évekhez képest kevesebb a segélyt kapó munkanélküliek száma.

 

 

KEVÉS LAKÁSBIZTOSÍTÁS

 

Tănase Miculescu arról is beszélt: Nagyváradon körülbelül 7 ezren írtak alá kötelező lakásbiztosítási szerződést, ami a 80 ezer lakhelynek csupán a 7-8 százalékát teszi ki, sőt négy hónappal ezelőtt még 8 ezer biztosítás volt, de ezek közül időközben több száz érvényét vesztette. Bár megtehetné, az önkormányzat eddig nem büntetett meg senkit (a mulasztásért 100-500 lej közötti bírság szabható ki), és felszólításokat sem küldött ki (a magas postai költségek miatt).

 

 

Ciucur Losonczi Antonius