Kevés szavazó, sok pótlistás

Kevés szavazó, sok pótlistás
Szatmár megye – Vasárnap 14 óráig Nagykárolyban a lakosság 12,14 százaléka vett részt az EP – képviselő-választáson. A referendum esetében ez a részarány az említett időpontig még kevesebb, mindössze 10,43 százalék volt.

Nagykároly esetében határozottan kijelenthető, hogy a lakosság csekély hányadát mozgatta meg a kettős szavazás, ezen belül is a voksolók számát tekintve a Traian Băsescu államfő által kezdeményezett népszavazás jóval alulmaradt az Európai Parlamenti választásokkal szemben. Legalábbis ezt támasztják alá a nagykárolyi 64, 65, 68, 69, 71 illetve 72-es számú szavazókörzeteiben kapott adatok, ahol gyakorlatilag a szavazási idő felének elteltéig a szavazati részvétel sok helyen még a 10 százalékos arányt sem érte el. A 14 órakor készített, városi szintű összesítés alapján pedig, eddig az időpontig a szavazásra jogosult polgárok mindössze 12,14 százaléka járult urnához az EP szavazások kapcsán, míg a referendum esetében a részvétel épphogy elérte a 10 százalékot (10,43).

Pótlistások

A 64, 68, 69-es szavazóházak esetében kijelenthető továbbá, hogy a voksolók száma átlagosan 100 körüli volt. A 68-as szavazókörzethez tartozók közül délig 106-an voksoltak az EP ügyében, míg a népszavazásra kiírt kérdésre csupán 56-an adtak valamilyen választ. A 65-ös körzethez tartozó 1525 szavazásra jogosult polgár közül több, mint 200 vett részt az EP – választásokon, a referendum esetében pedig csak 129 fő. Hasonló részvétel volt tapasztalható a 71-es körzetben is, ahol a 2100 szavazásra jogosult személy közül 160 voksolt a referendum, és 210 az EP kérdésében. Legtöbben kétségkívül a 72-es körzetben voksoltak, ahol 289-en vettek részt a referendumon és 300-an az EP – választáson. Ez utóbbi két körzethez kapcsolódik a Nagykárolyban lebonyolított kettős választások egyetlen kellemetlensége, mégpedig a szavazólisták „aktualizálatlansága”, melynek okán a referundum esetében 170, az EP – választások esetében pedig 200 szavazót pótlistára, kiegészítőlistára kellett fölírni, mert bár évek óta jelenlegi lakhelyükön élnek, nevük még sem szerepelt a kifüggesztett szavazólisták egyikén sem.