Kevés jegy változott az óvások után

Kevés jegy változott az óvások után

Nagyvárad – 829 óvásból 511-nek
nem változott a jegye, nyilatkozta a
csütörtöki
sajtótájékoztatón Dorel Luca
Bihar megyei főtanfelügyelő. Magyar
írásbeliből két dolgozatot
óvtak meg.

A tanfelügyelőség még azon
frissében, ahogy megkapták az adatokat az
érettségi összesített
eredményeiről,
sajtótájékoztatón
számolt be a végleges
eredményekről.
Felesleges óvások

Doral Luca főtanfelügyelő azonnal a
részletekre tért: 829 óvást
nyújtottak be, ebből a legtöbbet, vagyis
511-et román nyelvből. A dolgozatokat a
nagyváradi Aurel Lazar
Középiskolában javították
újra. Végül a beadott
óvások közül 180 esetben emelkedett
a jegy, vagyis az újrajavítás
után a különbség 0,5 pont, vagy
annál nagyobb volt. 591 esetben a jegy nem
változott, ez abban az esetben fordult elő, ha
újrajavítás után az új
és a régi jegy között a
különbség 0,5 pontnál kisebb volt.
58 esetben a jegy csökkent, ezek a fellebbezők
jártak a legrosszabbul, és az ő
esetükben feleslegesnek bizonyult az
óvás. Ugyancsak felesleges volt
megóvni olyan jegyeket, amelyeknél semmi
esély nem volt az 5-ös
elérésére. 2es, 3-as
osztályzatokat is óvtak, és volt, hogy
a jegy ebben az esetben még kisebb lett.
Legszerencsétlenebbül talán azok
jártak, akik 5-ösnél nagyobb jegyet
óvtak meg az emelés reményében,
végül pedig 5-ös alatti jegyet kaptak,
így elbukva az érettségit.
Nagyobb különbségek

Néhány, ám Radu Mazilescu román
tanfelügyelő szerint nem jelentős esetben az
újrajavított dolgozatok jegyei 1
pontnál nagyobb különbséget
mutattak az elsőre kapott jegyekhez képest.
Volt, akinek 6,50-ről 7,80-ra, 7,40-ről 8,70-re
vagy 4,35-ről 5,65-re nőtt a jegye. Olyan
dolgozat is akadt, melyre végül a diák
3,85 helyett 5-öst, vagy 3,80 helyett 5-öst
kapott. Negatív példaként
felhozták, hogy egy diák 6,45-ös jegyet
óvott meg, és végül az 5-öst
épphogy megkapta munkájára. Az
újrajavítást követően a
végleges helyzet: a vizsgára beiratkozott
6995 tanuló, megjelent 6788 tanuló,
hiányzott 207 jelölt. Kizártak 10
vizsgázót, megbuktattak 821
vizsgázót. 5957-en, vagyis a
vizsgázók 87,76%-a átment az
érettségin.
Jegyek

Tiszta 10-est egyetlen diák kapott Bihar
megyében. 1755-en 9-9,99 közötti jegyet,
2211-en 8 és 8,99 közötti jegyet, 1528-an
7 és 7,99 közötti jegyet, 462-en pedig 6
és 6,99 közötti jegyet kaptak. Két
iskola diákjai már az
újrajavítás előtt is 100%-os
promovabilitással büszkélkedtek: az
Emanuil Gojdu Főgimnázium és a bodonosi
iskola. Újrajavítás után 5
iskola dicsekedhetett azzal, hogy minden tanulója
átment az érettségin.
Leggyengébben a borsi Tamási Áron
Mezőgazdasági és Ipari
Iskolaközpont tanulói teljesítettek: a
diákoknak csupán 36,36%-a ért el
átmenő jegyet. A Szent László
Gimnáziumban a tanulók 69,57%-a ment
át, a Lorántffy Zsuzsanna Gimnáziumban
a végzősők 80%-a, míg az Ady Endre
Középiskolában a
végzősök 90,56%-a írt
átmenő jegyet. Magayrból mindössze
két dolgozatot óvtak meg az
elégedetlenek.