Kettős könyvbemutatóval ünnepelt a PBMET

Kettős könyvbemutatóval ünnepelt a PBMET
Az elmúlt pénteken a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság szervezésében kettős könyvbemutatót tartottak a Lorántffy Központban: a PBMET 25 éves tevékenységét összegző kiadványt, valamint dr. Szabó József helytörténész kötetét ismertették.

Az érdeklődőket Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke köszöntötte. Hangsúlyozta: kettős ünnepről van szó, hiszen két könyvet ismertetnek, és ráadásul több mint egy éve nem tartottak bemutatót. A helytörténeti kutatás és a honismeret nyomában című az idén 25 éves PBMET tevékenységéről szól, a másik kiadványban pedig dr. Szabó József neonatológus, diószegi helytörténész az Ismeretlen Érmellékről közül információkat írásban és képben.

A Bihar Megyei Szociális és Közösségfejlesztési Igazgatóság és a Varadinum Kulturális Alapítvány támogatásával megjelent évfordulós kötetet Dovin Irma Bihar megyei területi elnök ismertette. Felidézte, hogy a kezdeteknél még Bizottság megalapításának az ötlete Dukrét Gézától származik, aki felismerte, hogy a honismerettel, a műemlékvédelemmel, az egészséges lokálpatriotizmus kialakításával főleg az ifjúság körében, illetve a partiumi tudattal kapcsolatos gondolatokat tettekre kell váltani. A Partium ugyanis, kiegészülve a Bánsággal valóban egy különálló tájegység, mint történelmi, mind művelődési szempontból. E terület lakói toleránsabbak, széles látókőrűek, kevésbé önzőek és érzékenyek az újra. Ezt állíthatjuk minden szerénytelenség nélkül, sajátos helyzetünk és történelmünk alakította ezt ki. Ugyanakkor pedig Várad mindig kulcspozíciót töltött be a történelem folyamán Erdély és az anyaország közt.

Ezen civil szervezetet 1993-ban hozták létre, az akkori két váradi püspök, Tempfli József és Tőkés László támogatásával, 18 alapítótaggal. 2006-ig a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület égisze alatt működött, mint Bizottság, egyesületi státuszban. 2007. március 13-án lett a bíróságon bejegyezve önálló jogi személyiségként, megőrizve a folytonosságát. Az évek folyamán 18 falumonográfiát, 23 műemlékekkel és emlékhelyekkel kapcsolatos kötetet, 24 helytörténeti és néprajzi kiadványt, 12 könyvet nagy személyiségekről, 5 iskolatörténeti munkát, 5 temetőkről szólót, és még 23, sorozaton kívüli könyvet adtak ki, mindent összevetve, eddig 108-at. Emellett emléktáblákat avattak, konferenciákat rendeztek, táborokat szerveztek. Az ünnepi kötet számba veszi az egyesület történetét, megtudhatjuk, hogy 25 év alatt milyen eredményeket értek el. Külön kimutatás ismerteti a Fényes Elek-díjasokat, a könyvkiadást, valamint azt is, hogy kik voltak a tagok, és több érdekes tanulmány is megtalálható benne.

Érmellék

A dr. Szabó József által jegyzett, a Bihar Megyei Szociális és Közösségfejlesztési Igazgatóság, a Bihardiószegi Református Egyházközség és Béres Csaba székelyhídi polgármester által támogatott, CD-val gazdagított, számos lábjegyezetet tartalmazó hasznos munkát Dukrét Géza mutatta be.. Ennek előszavából idézett, miszerint az Érmellék egy olyan geológiailag, földrajzilag, vízrajzilag, természetrajzilag, etnográfiailag összefügő entitás, amelyet a történeti közigazgatási határok gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból kényszerűen Alsó- vagy bihari Érmellékre és Felső- vagy szatmári, erdélyi Érmellékre osztottak. A behatárolása tehát, mint látható, több szempont alapján is lehetséges. Egyik sem fedi a másikat, sőt, sajátos helyzetet teremt még az érmeléki borvidék, mint entitás.

Jelen kötet anyaga egy témájában eléggé vegyes írásokat tartalmazó válogatás. Olvashatunk Érmellék és környéke természeti kincseiről, helyi érdekes emberekről, érmelléki értékekről és történetekről, a reformáció elterjedéséről a térségben, nemesi örökségekről, értéktárról, és azt is megtudhatjuk belőle, hogy a szerző miért lett helytörténész? A könyvet Darabont Éva lektorálta, korrigálta, az igényes nyomdai kivitelezés a Voiticsek-házaspár érdeme.

A sajátos stílusú dr. Szabó József a köszönetnyilvánítások után azt mondta: ihletőleg hatott rá Péter I. Zoltán és Sütő Éva, és a kiadványnak lesz folytatása.

A rendezvényen közreműködött Meleg Vilmos színművész.

Ciucur Losonczi Antonius