Kettős emlékezés alkotóinkra

Kettős megemlékezést tartottak szombaton a temetőben
Kettős megemlékezést tartottak szombaton a temetőben
A Rulikowsky temetőben Tabéry Géza és Kinde Annamária emlékének adóztak a résztvevők. Az Ady Endre Emlékmúzeum és a Várad folyóirat szervezte a kis megemlékezést.

Baráti kör, illetve a tisztelők vettek részt azon a meghitt hangulatú nagyváradi emlékezésen, amelyen két alkotó emléke – és síremléke – előtt tisztelegtek. A Rulikowsky temetőben a hatvan esztendeje, 1958. január 6-án elhunyt Tabéry Géza író, valamint a négy esztendeje, 2014. január 5-én Kinde Annamária költő, publicista síremlékénél gyűltek össze a résztvevők. Az Ady Endre Emlékmúzeum és a Várad folyóirat szervezte rövid megemlékezések rövidek, sallangmentesek, pátosz nélküliek voltak. Tabéry Géza sírját még meg is tisztították a főhajtás előtt, a Kinde Annamáriáét pedig már előzőleg rendezték. A megemlékezők csendesen mécseseket, gyertyákat, koszorúkat, virágokat helyeztek el a két helyszínen.

Ők ketten…

Tabéry Géza (Nv., 1890. júl. 17. – 1958. jún. 6. uo.) – író, újságíró. Tanulmányait szülővárosában, a Premontrei Főgimnáziumban végezte. Felsőfokú tanulmányait a váradi jogakadémián kezdte, majd Genfben folytatta. Egy évet töltött a svájci egyetemen; tanulmányait végül a kötelező katonai szolgálat után, 1913-ban Kolozsváron fejezte be. 1914 márciusában fogalmazó-gyakornoki állást vállalt Nagykárolyban, innen hívták be katonának. Fegyvergyakorlatra Szegedre, aztán a szerb, majd az orosz frontra került, ahol 1914 karácsonyán egy szuronyrohamban súlyosan megsebesült. A külföldi tanulóéve alatti erős baloldali hatások – többek között orosz forradalmárokkal való kapcsolatai – következtében az 1918-as októberi „őszirózsás” forradalomhoz csatlakozott: a Bihar megyei kormánybiztos titkára volt. Írásaiért és a tanácsköztársaság idején tanúsított magatartásáért később rendőrségi megfigyelés alá került. Írói, közírói magatartásának meghatározója a század eleji Nagyvárad, Ady és a holnaposok szellemisége. Négy évtizedes újságírói pályáján mindig az Ady-kultusz ügyét szolgálta. Vezetője lett az 1919. febr. 19-én Nagyváradon megalakult Ady Endre Irodalmi Társaságnak, később kezdeményezője annak az országos mozgalomnak, amelynek eredményeként 1935. szept. 8-án Érmindszenten Ady-szobrot avattak. A negyvenes évek elején szorgalmazta egy nagyváradi Ady-múzeum létrehozását, amely végül 1955-ben valósult meg és amelynek vezetője volt haláláig.

Kinde Annamária (Nagyvárad, 1956. június 10. – 2014. január 5.) költő, műfordító, lapszerkesztő, a Várad című irodalmi folyóirat szerkesztője volt. Az érettségit követően Brassóban az Erdőmérnöki Egyetemen folytatta tanulmányait, majd Nagyváradon szerzett újságírói diplomát. 1990-ben a Majomsziget című ifjúsági lap főszerkesztője. 1992-1996 között az Erdélyi Napló munkatársa. 1996 és 2002 között a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégium igazgatója. 2002-ben a Nyugati Jelen aradi napilap főszerkesztője. 2003-tól az Erdélyi Riport szerkesztője volt, míg 2006-tól a Várad című irodalmi heti folyóirat szerkesztője. Kezdetben az Erdélyi Magyar Írók Ligája vezetőségében is szerepet vállalt.

Szeghalmi Örs