Kettős ünnep Bályokon

Kettős ünnep Bályokon
Bihar megye – A lelki csendességre és önmegtartóztatásra intő böjtfő vasárnapján ezúttal kokárdás hívek járultak az úrasztalához Bályokon: megemlékeztek nemzeti ünnepünkről is.

A nőszövetség tagjai már csütörtökön, a bűnbánati istentisztelet után 100 darab kokárdát készítettek a közelgő nemzeti ünnepre. Tekintettel a vidék sajátosságára és lehetőségeire, úgy döntöttünk, hogy előre megtartjuk megemlékező ünnepünket, és böjtfő vasárnapján, az istentisztelet és úrvacsora vétel után helyezzük el az 1848-as kopjafánknál koszorúinkat. Az istentiszteletre igyekvő hívek kabát-hajtókáira felkerültek a nemzeti színű jelképek, melyek így egy magasztos harmóniát hoztak létre. Az ünnepi ige Jeremiás 29,4-14 alapján szólt a hívekhez, melyben Isten szava reményt és biztatást áraszt a mindenkori ember felé. A templomi ünnepség után a hívek kivonultak a templomkertben álló kopjafa köré, a koszorúzási ünnepséghez.

Kossuth-nótát énekeltek

Elsőként Hodgyai Edit megyei tanácsos, majd Daróczi Mihály alpolgármester, főgondnok és végül Seres Erzsébet helyi RMDSZ-elnök mondták el ünnepi beszédüket. A felszólalók az 1848. március 15. forradalmi eseményeit méltatták. Ezt követően Gódza Csilla, Fazekas Krisztián, Oros Andrea, Nagy Benjámin, Czókos Ildikó, Rozsovinszki Krisztina, Nagy Beáta, Timár Anett és Pongor Boglárka szavaltak az alkalomhoz illő verseket. Végül elénekeltük az ifjak vezetésével a Kossuth-nótát, bár Istennek hála most nem esett az eső karikára. Végül a koszorúzás következett: Hodgyai Edit a Megyei Tanács, majd a helyi RMDSZ, végül a bályoki magyar tanácsosok részéről helyezték el a megemlékezés virágait. Az esemény felemelő, ünnepi hangulatban zajlott.

Jónás Sándor lelkipásztor