Kétesélyes a váradi helyi adók és illetékek ügye

Nem volt feszültségmentes a prefektúrán tartott közvita
Nem volt feszültségmentes a prefektúrán tartott közvita
A Bihar Megyei Prefektúra a napokban azt vizsgálja, hogy a nagyváradi önkormányzat betartotta-e a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó jogszabályt a jövő évi helyi adók és illetékek elfogadásakor. A polgármesteri hivatal szerint minden törvényes rendben zajlott.


Többször is cikkeztünk arról, hogy a nagyváradi önkormányzat a kormány 79/2017 számú sürgősségi rendeletére hivatkozva átlagban húsz százalékkal emelte a telek-, az ingatlan és a gépjármű adókat. Ilie Bolojan polgármester kifejtette, hogy eredetileg nem terveztek lényeges módosításokat a már jól bejáratott helyi adó- és illetékrendszerben, de a kormány adóügyi döntésének olyan komoly pénzügyi kihatásai vannak a helyi költségvetésre, hogy kénytelenek voltak helyi szinten adót emelni. Csakhogy a módosításokat a polgármester a témában kötelező módon megtartandó közvita napján, november 23-án jelentette be, miközben a város a közvitát folyamatosan úgy hirdette, hogy nem lesznek lényeges változtatások a jövő évi helyi adók és illetékek vonatkozásában. Ezzel is magyarázható, hogy a polgárok miért nem mentek el egy olyan közvitára, ami a korábban már megszokotthoz képest nem ígért lényeges változásokat a helyi adórendszerben.

Furcsa közmeghallgatás

Erre a fonák helyzetre már a közvitán felhívta a figyelmet Kis Gábor, RMDSZ-es helyi tanácsos, megemlítve, hogy a korábban nyilvánosságra hozott tervezetben egészen más adatok szerepeltek, mint amelyeket a városvezetés a november 23-iki közvitán ismertetett, ilyen körülmények között pedig felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán érvényesnek lehet-e tekinteni a közvitát. Négy nappal a közvita után a helyi tanács a liberális frakció igen szavazataival el is fogadta a módosított tervezetet annak ellenére, hogy mind az RMDSZ, mind a PSD frakció a határozattervezet elnapolását kérte az ülésen. Az RMDSZ azért, mert megalapozatlannak minősítette az adóemelést, a PSD pedig többek között azért, mert elsietettnek tekintette a helyi adókra vonatkozó határozat elfogadását mindaddig, amíg a kormány nem fogadja el az ország jövő évi költségvetését. Érvként elhangzott az is az ellenzék részéről, hogy valójában nem is hallgatták meg a polgárok véleményét a helyi adók és illetékek vonatkozásában.

A prefektúra lépett

Az ügyben lépett a Bihar Megyei Prefktúra is. Delorean Gyula alprefektustól megtudtuk, hogy a sajtóban megjelent híradások alapján a prefektúra átiratot küldött a nagyváradi önkormányzatnak, amelyben felvilágosítást kér az intézménytől arra vonatkozóan, hogy milyen módon tett eleget a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó törvényes kitételeknek. „Amennyiben a törvény előírásait nem tartották be, felszólítjuk önöket, hogy ismételjék meg az eljárást” – áll a prefektúra átiratában. A váradi önkormányzat hétfőn délután küldte át a prefektúrára az önkormányzati testületi határozatot és az ahhoz kapcsolódó összes mellékletet; ezek közé tartozik a közvitáról készült jegyzőkönyv is, tudtuk meg Delorean Gyulától. „Jelenleg a jogi igazgatóság elemzi a várostól érkezett anyagot. Az 52. számú törvény kimondja, hogy legalább harminc napig nyilvánossá kell tenni az adómódosításra vonatkozó tervezeteket, a harminc nap letelte után közvitát kell tartani, és csak ezután lehet szavazni a határozati javaslatról a helyi tanácsban” – jegyezte meg.

A város szerint minden ok

A polgármesteri hivatal szerint minden törvényes rendben zajlott. Ionel Vila, az önkormányzat titkára azzal érvel, hogy amennyiben a közvita-időszak harminc napja alatt a kezdeményező módosításokat eszközöl az eredeti javaslatban, ez nem jelenti azt, hogy a közvita időtartamát meg kell hosszabbítani. Ráadásul az 52/2003 számú törvény nem tiltja azt, hogy egy tervezet kezdeményezője módosítson azon a közvita meghirdetése után. „Ha egyszer a kezdeményezőnek kötelessége figyelembe venni az összes javaslatot, ami másoktól érkezik, akkor logikus, hogy ő maga is eszközölhet módosításokat” – idézte Eduard Floreat, a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatójának a szavait az egyik sajtóorgánum. Florea azt is megjegyezte, hogy a közvita után pár nappal tűzték a helyi tanács napirendjére a szóban forgó határozattervezetet, márpedig a helyi tanácsülések nyilvánosak, ott is lehet javaslatokat tenni. Delorean Gyula lapunknak azt mondta, hogy a prefektúra várhatóan ma hozza meg döntését az ügyben. Az alprefektus véleménye szerint kétesélyes az, hogy újra kell-e szervezni a közvitát vagy sem. Ha igen, akkor a már megszavazott határozatot vissza kell vonni.

Pap István