Két új szavazókörzet Érmihályfalván

Két új szavazókörzet Érmihályfalván

Bihar megye – Választások,
szavazások környékén sok helyen
szóba kerül, hogy nem aktualizáltak a
névsorok. Érmihályfalván is,
ahol mostantól 7 szavazókörzet lesz.


Érmihályfalvának
11.433 lakosa van, ebből
9162 jogosult szavazásra.
Hivatalosan. Mert, hogy ezek a számok nem
valósak, az nyílvánvaló,
azok, akik pedig benne vannak a
választási bizottságokban
rendszeresen találkoznak elvándoroltak,
elkötözöttek, sőt elhunytak
neveivel is. A helyzetben most változás
áll be, de ez nem a lajstrom
időszerűsítését jelenti:
az eddigi 5 helyett 7 szavazókörzet lesz.
Ennek oka, tudtuk meg Todor Mária
jegyzőnőtől, hogy egy körzethez
legtöbb 2000 lakos tartozhat (kevesebb lehet,
így alakult ki kerületek lakossági
elosztása alapján a 7 körzet). Az
eddigi körzetek megmaradnak (Dihenesi,
Kerekeskúti, Bank utcai és a
központi park melletti iskola, iletve az
egészségügyi központ).

Lehet tájékozódni


Az új körzetek egyike a
Dihenesi, a másik a
Kálvin János utcai
(Hájder) iskolában lesz. Előbbi nem
okoz fennakadást, hiszen ugyanabban az
épületben, de más–más
helyiségben kap helyet az új és a
régi körzet, azokat a szavazókat,
kiknek változott körzetük,
egyszerűen átküldik egyikből a
másikba, de ezután itt voksolnak a
Pásztorgaz tanya lakói is, akik
korábban a Bank utca részei voltak.
Utóbbi új helyszín,
hozzátartozó utcák: A.Iancu,
C.Porumbescu, Kazinczy F., Kálvin J.,
Kölcsey F., Szentgyörgyi A.,
Wesselényi M., továbbá a
Márton Áron és a
Köztársaság utcák
tömbházai.
A körzetek
leosztását részletesen
bemutató falragaszokat város több
pontján, a szavazóhelyiségek
épületein, és a Polgármesteri
Hivatalban is kifüggesztették.