Két püspök koncelebrált az újpalotai szentmisén

Két püspök koncelebrált az újpalotai szentmisén
„Ilyen még nem volt Újpalotán, hogy két püspök is megtiszteljen bennünket jelenlétével településünk legnagyobb ünnepén”. Mindezt Osvald Ferenc egyházi tanácsos jelentette ki vasárnap délelőtt az újpalotai római katolikus templomban tartott ünnepi szentmise előtt.

Mivel az újpalotai római katolikus templom Páduai Szent Antal tiszteletére van felszentelve, akinek június 13-án van a napja, az itteniek e nap legközelebbi vasárnapján tartják meg a hagyományos templombúcsút, valamint a Kirchweiht. Az idén az eseményre az elmúlt hét vasárnapján került sor. A templombúcsú egyben az ott élő németek/svábok egyik jelentős ünnepe. A Kirchweih általában az ünnepi szentmise után veszi kezdetét, de a népviseletbe öltözött fiatalok az egyházi szertartás előtt már bejárják a település minden utcáját, és az ünnepség részvételére hívják a helybelieket. A vasárnapi eseményt megtisztelte jelenlétével Szabó Ödön parlamenti képviselő is.

A búcsúünnepnek különleges jelentőséget adott, hogy a szentmisét két római katolikus püspök, Böcskei László, a nagyváradi egyházmegye és Ross Márton, a temesvári római katolikus egyházmegye püspöke koncelebrálta. A palotaiak mindennek nagy jelentőséget tulajdonítottak, hiszen a két püspököt négyfogatú hintó vitte végig a falu főutcáján át az újpalotai római katolikus plébániára.

A templomban

A nagy befogadóképességű újpalotai római katolikus templom, mint mindig ilyen alkalmakkor, most is „kicsinek” bizonyult, többen is voltak, akik a szentmisét a templom előtt állva kísérték figyelemmel. A két püspök érkezése előtt foglalta el helyét a Köröstarjánból a búcsúünnepségre érkező ünneplő tömeg, majd a palotai fiatalok foglaltak helyet a szentély előtt.

A püspökök érkezését az Isten házába ministránsgyerekek jelezték, akik más egyházi személyiségek kíséretében foglalták el helyüket az oltár előtt. Egy fiatal ministráns magyarul köszöntötte a két püspököt: „Áldja meg az Úr a hozzánk érkezőket, akik Isten áldását hozták ránk” – hangzott el. Az egyházközség plébánosa, Kóhr Balázs köszöntötte tisztelettel a két püspököt, nagy megtiszteltetésnek tartva, hogy a temesvári egyházmegye püspöke „is eljött hozzánk”. De ugyanazzal a tisztelettel köszöntötte Böcskei László nagyváradi megyés püspököt is, „aki megtisztelte jelenlétével egyházi ünnepünket” – mondta. Az egyházi szertartás keretében németül, de főleg magyarul hangzottak el bibliai idézetek, szentbeszédek.

Böcskei László arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy a templombúcsú egy olyan időben zajlik, amikor a római katolikus egyházfő a hitre való nevelésre szólította fel szolgáit, „mely meg kell határozza életünket”, mondta többek között a püspök. A szentáldozás kiosztása után kezdődött el a hagyományos körmenet, mely a templom megkerülését jelentette.

Koszorúzás

Az egyházi szertartással nem ért véget az újpalotai ünnepség, a résztvevők szinte mindannyian a templom előtti térre vonultak, ahol koszorúkat helyeztek el a 2004-ben felállított emlékoszlopnál, mellyel Johann Maria Philipp Frimont grófnak, az újpalotai római katolikus templom építőjének állítottak emléket. Koszorút helyezett el többek között Biró Rozália, a magyar érdekvédelmi szervezet szenátora, a polgármesteri hivatal elöljárói és más személyek. A nap folyamán több kulturális esemény is zajlott, az ünnepséget a helyi kultúrházban rendezett diszkó zárta.

Dérer Ferenc

Címkék: ,