Két projekt egy ülésen

Két projekt egy ülésen
A Bihar Megyei Tanács rendkívüli ülésén két uniós projekthez szükséges határozatot fogadott el.

 

A Bihar Megyei Tanács szerdai rendkívüli ülésén elfogadta a Margitta és a Szatmár megyei Tasnád közötti megyei út felújítására vonatkozó műszaki-pénzügyi terv, és a megyei tanács hozzájárulását az uniós forrásokból történő beruházáshoz. A munkálatok során új aszfaltburkolatot kap az út, és a sáncokat is felújítják. A lebonyolítás a Bihar és a Szatmár megyei tanácsok feladata, míg az út városi szakaszainak modernizálása a tasnádi és a margittai önkormányzat hatáskörébe tartozik. A két megye két százalékos önrészt kell biztosítson a beruházáshoz, melynek összköltsége 83,7 millió lej. A versenytárgyalás kiírására csak ezután kerül sor, és mivel nagy összegről van szó, valószínűsíthető, hogy a versenytárgyalás eredményét megfellebbezik majd, ezért elképzelhető, hogy a munkálatok csak jövőre fognak elkezdődni.

Szeméttelepek

Ugyancsak a szerdai rendkívüli tanácsülésen fogadták el a megyei hulladékgazdálkodási projekthez szükséges dokumentációt. A határozat elfogadásához a szintén uniós forrásból megvalósuló megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása érdekében volt szükség. Jelenleg az a helyzet, hogy Nagyváradon működik a megyében az egyetlen olyan szeméttelep, mely megfelel az uniós normáknak, és egy megyében nem is lehet egynél több szeméttelep. Viszont a megyében eddig működött, vagy működik néhány térségi szeméttároló, amelyeknek folyamatosan jár le a működési engedélyük. Ezeknek a kisebb szeméttározóknak a jogi helyzetét rendezni kell, az uniós rendelkezések lehetőséget adnak arra, hogy a még érvényben lévő szerződések lefussanak, ezt követően azonban nem hosszabbítható meg a működési engedélyük. A kisvárosokban ideiglenes begyűjtő, átdolgozó és továbbszállító telepet kell majd kialakítani, és azt a szemetet, amit nem lehet átdolgozni, illetve újrahasznosítani, a nagyváradi szeméttelepre kell szállítani. A megyei szeméttároló- és kezelő rendszer kiépítésére vonatkozó 55 millió euró értékű uniós projektre a megye nemzetközi versenytárgyalást ír majd ki. Hogy mi lesz a jelenleg létező térségi szeméttelepek sorsa, arról a helyi önkormányzatok fognak dönteni. Lesznek olyan települések, ahol a régi szeméttelepre építik majd rá a szemétkezelőt, van, ahol a régi telepet tehermentesítik és új helyszínen építik ki az ideiglenes szeméttárolót.

Pap István