Két jelölt az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki tisztségére

Két jelölt az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki tisztségére
Két jelölt verseng az Erdélyi Református Egyházkerület közelgő püspökválasztásán. Az egyházkerület honlapján megtalálható adatok szerint a szerdán lejárt határidő előtt Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt, jelenlegi püspökhelyettest 12 egyházmegyei tanács jelölte a tisztségre, Székely József, a Kolozsvár alsóvárosi gyülekezet lelkésze három egyházmegyei tanács jelölését kapta.

 

Gyenge János, az egyházkerület illetékese az MTI-nek elmondta, a jelöltek közül az egyházkerület december 14-én tartandó közgyűlése választja meg Erdély 46. református püspökét.

A tisztséget 2000 óta betöltő Pap Gézának lejár a második mandátuma, az egyház belső szabályai szerint újabb püspöki mandátumra nem jelölhető.

Romániában a 2011 októberében tartott népszámláláson 1,237 millió polgár vallotta magát magyarnak. A korábbi népszámlálás adatai szerit a romániai magyarok körében a református vallás a legelterjedtebb, a magyarok 45 százaléka vallotta magát reformátusnak. A romániai református egyház a királyhágómelléki és az erdélyi egyházkerületre oszlik.

Az Erdélyi Református Egyházkerülethez – a kerület saját nyilvántartása szerint – több mint 310 ezer gyülekezeti tag tartozik, köztük elenyésző azok száma, akik nem magyar anyanyelvűek.