Kész van a zsinagóga kupolája

Kész van a zsinagóga kupolája
Nagyvárad – Mint ismeretes, uniós támogatással restaurálják a Kossuth utcai neológ zsinagógát. A munkálatok a végéhez közelednek, a szakemberek szerint tartani lehet az október közepei határidőt.


A helyszínen Madarász Gábor művezető az Erdély Online-nak arról számolt be: a kupola rész kész van, ott el is bontották már az állványokat, és a négy hajórésszel is végeznek a hét folyamán. Következik ezután annak a résznek a restaurálása, ahol a tora-szekrény található, illetve az ezzel szembeni oldal. A kupola belsejét szinte teljesen újra kellett csinálni, mivel beázott, ezért újra volt nádalva, és megerősítették a struktúrát. Hátra van még a karzat, a fűtés rendbetétele, és a járólapoknak a lerakása.

Cristian Puşcaş építészmérnök, projektmenedzser honlapunknak azt nyilatkozta: az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkálatokkal, így remélhetőleg tartani tudják az október 15-i határidőt. A kivitelező az Abed Nego cég, és egy 17 fős, szakemberekből álló csoport festi újra, illetve igazítja ki a freskókat. Hozzátette: az eredeti terv némiképp módosult azáltal, hogy a Polgármesteri Hivatal és a zsinagóga melletti fagyizó megegyezett arról, hogy utóbbi rendbe teszi az ingatlan melletti zöldövezetet.

Multifunkcionális tér

Az Independenţei/Kossuth utcai neológ zsinagóga felújítását Nagyvárad önkormányzata valósítja meg partnerségben a Debreceni Zsidó Hitközséggel, a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, amellyel párhuzamosan már renoválták a cívisvárosban levő, Kápolnási úti státuszkó zsinagógát is. A projekt teljes költségvetése 1.892.150 euró, amelyből 1.565.852 euró jut Váradnak. Ebből 1.190.016 euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, illetve az államháztartásból származó vissza nem térítendő támogatás, 375.835 euró pedig a helyi költségvetésből biztosított önrész. A restaurálás után az épület multifunkcionális teremként fog működni, kiállításokat, koncerteket, könyvbemutatókat lehet majd szervezni benne, melyeken vallási hovatartozásától függetlenül részt vehet bárki.

A zsinagóga megtervezésére annak idején a Cion-templom Egylet hirdetett pályázatot, a beérkezett tervek közül Busch Dávid pályamunkáját fogadták el. A kivitelezéssel id. Rimanóczy Kálmán építészt, a legelőnyösebb ajánlattevőt bízták meg, aki 1877. április 9-én kezdett hozzá az előmunkálatokhoz. Júniusban felkerült a kupolára a Dávid-csillag is. A zsinagógát 1878. szeptember 24-én adták át a nyilvános izraelita Isten iránti tiszteletnek. A 19. század végi historizmus jegyében épült, mór stíluselemek felhasználásával. Legdíszesebb a Kossuth utcára néző homlokzata, az ezen domináló nagy félköríves ablakokkal, illetve mór díszítő motívumaival. A frigyszekrény oltára felett karzat van az orgona- a váradi Jónás István alkotása- és az énekkar számára. Az újabb kori neológ templomoknál lehetséges elrendezés szerint a tórafelolvasó emelvény a frigyszekrény előtt található, így azzal szinte építészeti egységet alkot. A csodálatosan szép belső díszítés ugyanakkor Horovitz Mór kassai festőművész munkáját dicséri.

Ciucur Losonczi Antonius