Kérvényezhető a nevelési–oktatási, és a hallgatói támogatás

Szatmár megye — A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2010/2011–es tanévre meghirdette a Szülőföldön magyarul pályázatát. A nevelési–oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás pályázati csomagjainak leadási határideje június 30. (postai bélyegző dátuma). A kitöltött pályázatokat ajánlott levélként kell elküldeni a szovátai Teleki Oktatási Központ postai címére.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2010/2011–es tanévre meghirdette a Szülőföldön magyarul pályázatát. A nevelési–oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás pályázati csomagjainak leadási határideje június 30. (postai bélyegző dátuma). A vissza nem térítendő támogatás célja a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása, ami pedig a pályázási feltételeket illeti, ugyanazok, mint az előző években. Tehát a szülőknek/törvényes képviselőknek/egyetemi hallgatóknak nem lesz gond kitölteni a pályázati pénz elnyeréséhez szükséges formanyomtatványt. A pályázatok elbírálásával az eddigi Iskola Alapítvány helyett a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetség foglalkozik, a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatásban pedig az EMNT Szatmár megyei szervezete is részt vállal.

A célcsoportok

Ami a pályázók körét illeti: nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesül az az óvodás, aki Romániában működő óvodában magyar nyelvű képzésben vesz részt; nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Romániában működő oktatási intézményben alap vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül. Továbbá Hallgatói támogatásban részesül az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait magyar nyelven folytatja. A köznyelvben csak „magyar pénz”–ként emlegetett támogatás összege ugyanannyi maradt, mint az előző években. A nevelési, oktatási támogatás 20 ezer forintnak megfelelő lej, s az a tanuló és óvodás részesülhet belőle, aki romániai alap– vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul. A tankönyv és taneszköz támogatás 2.400 forintnak megfelelő lej, ebből részesülhet az a tanuló és óvodás, aki romániai alap– vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul. A fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai egyéni elbírálás alá esnek. A hallgatói támogatás 2.800 forintnak megfelelő lej, összegű támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Gyakorlati dolgok:

A nevelési– és oktatási támogatások egy pályázati csomagot jelentenek (mint eddig). A Hallgatói támogatás különálló pályázati csomag (mint eddig). A pályázat benyújtása 2011. június 30- ig (postabélyegző dátuma) lehetséges, a hiányosan beadott pályázatok a hiánypótlásra való felszólítás átvételétől számított 15 napon belül (!) be kell küldeni a pályázati irodának. Az óvodások, gimnazisták, középiskolások számára a pályázati feltételek a következők: megfelelően kitöltött pályázati adatlap; és a kötelezően csatolandó mellékletek, azaz: a szülő/törvényes képviselő személyazonosító okiratának fénymásolata; a tanuló/óvodás születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata; a tanuló/óvodás iskolalátogatási / óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya a 2010/2011–es tanévre, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését. A Hallgatói támogatás esetében az egyetemista/főiskolás a következőkre kell figyeljen: a pályázati adatlap pontosan legyen kitöltve, és ne hiányozzanak belőle az olyan kötelezően csatolandó mellékletek mint a pályázó személyazonosító okiratának fénymásolata; a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely tartalmazza az adott tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, vagy a magyarul hallgatott tárgy(ak) nevét. A megítélt támogatási összeg banki átutalással történik, melyről postai úton kapnak tájékoztatást az érintettek. A pályázatot lebonyolító szervezet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A pályázatokat postai úton, mindenképpen jánlott levél formájában kell benyújtani a következő címre: Teleki Oktatási Központ 545500 Szováta, Rózsák útja 147., Pf.1. Az adatlapok letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

Karikás Enikő