Kérvény a kultúrházért

Nagyvárad – A Nagyváradi Állami
Egyetem hallgatóinak szenátusi
képviselője, Adrian Dumitru Dume
kérvényt nyújtott be a Bihar Megyei
Tanácsnak, melyben egy egyetemi
kultúrház
létesítésére
szólítja fel a megye
elöljáróit.


Türhetetlen, hogy Nagyvárad, mint az
ország egyik legnagyobb egyetemi központja
nem rendelkezik egy ilyen, kulturális és
szórakozási lehetőséggel
szolgáló intézettel – áll a
dokumentumban. Azt is szóvá teszi benne,
hogy a megközelitőleg 28 ezer
nagyváradi egyetemistára csupán
1800 bentlakási hely jut, annak ellenére,
hogy ezek a szobák túlzsúfoltak, a
körülmények pedig meg sem
közelítik az uniós átlagot.
Továbbá azt is nehezményezte, hogy
a nincsenek megfelelő tanépületek az
egyes szakoknak, például a
Művészeti Karnak, mely el kell hagyja a
várbéli székhelyet. A
dokumentumban azt javasolja a Megyei Tanácsnak,
hogy az Universitatii utca 4 szám alatti 53.215
négyzetméteres területet és a
rajta található épületet
bocsájssák rendelkezésükre
egy kultúrház, egy egyetemi klub,
valamnit tantermek
létesítésére.