Keresztény Élet Közösségeinek nemzetközi találkozója Tannenloheban

Keresztény Élet Közösségeinek nemzetközi találkozója Tannenloheban
Augusztus 7-14. között került sor sokadik alkalommal a Keresztény Élet Közösségeinek nemzetközi szabadidős találkozójára Tannenloheban, Németországban. A találkozó mottója idén az „Egyszerű élet” volt, tükrözve a mozgalom alap beállítottságát is.

A Keresztény Élet Közössége (KÉK) nemzetközi mozgalom alap beállítottsága az „egyszerű életstílus”. Lelkiségét Loyolai Szent Ignáctól, a jezsuita rend alapítójától vette és 1971-ben nyert egyházi jóváhagyást. A mozgalom célja, hogy tagjai elkötelezett keresztényekké váljanak, akik előmozdítják azokat az értékeket, amelyek a személy méltóságát, a család, az egész emberi közösség jólétét, és a teremtett világ megőrzését érintik. Hogyan teszik? Fontosnak tartják az egyszerű élet naponta való tudatosítását, a rendszeres találkozást és annak megosztását, hogyan sikerül a mindennapok eseményeiben Istent mindenben keresni és felfedezni. Ugyanakkor minden kisközösség próbál válaszolni saját környezete gondjaira, kihívásaira. Az idei szabadidős találkozón nyolcvanhatan vettek részt különböző országokból, így Lengyelországból, Angliából, Luxemburgból, Franciaországból, Németországból, Magyarországról és Romániából az erdélyi valamint a szatmári egyházmegyéből. Többen családostól vettek részt, így a gyerekeknek, fiataloknak külön programot biztosítottak a szervezők. Egyházmegyénkből négy felnőtt és két fiatal vett részt a Szatmári Római Katolikus Püspökség szervezésében. Minden nap tartalmasnak ígérkezett, volt közös ima, a környék nevezetességeinek meglátogatása, túrázás, a régiók bemutatkozása, csendes nap, a környezettudatos élet témájában kiscsoportos beszélgetés, a KÉK Világszövetség életének, munkájának bemutatása, valamint befejezésképpen vidám záró est. Élmény volt megtapasztalni, hogy fontos a többnyelvűség, minden program négy nyelven zajlott: németül, angolul, magyarul, lengyelül. Volt alkalom beszélgetésre, tapasztalatcserére és jó volt látni, melyik közösség hogyan éli mindennapjait és milyen kihívásokkal találkozik környezetében, melyre keresi a megoldási lehetőséget. Régiónkban a KÉK struktúrájának kiépítése indulóban van, de vannak közösségek, melyek élik a szentignáci lelkiséget és ez megalapozza mindennapi életüket, karitatív tevékenységüket.  Többen kifejezték, hogy a kisközösségi élet mellett nagyon jó megtapasztalni a régiós, valamint a nemzetközi összetartozást. A KÉK Világszövetség beszámolójából kiderült, hogy a Világiak Pápai Tanácsa elismerően nyilatkozik a mozgalom életéről, mely biztos alapokkal rendelkezik az élhető, értelmes élet előmozdításához.