Keresnünk kell Istent és egymást

Keresnünk kell Istent és egymást
Nagyvárad – Vasárnap délelőtt a Festum Varadinum rendezvénysorozat egyházi záróeseményeként ünnepi istentiszteletet tartottak a várad-olaszi református templomban. Igét hirdetett Tőkés László királyhágómelléki püspök.

Az ünnepi istentisztelet alkalmából megteltek a nagyvárad-olaszi református templom padsorai. Isten igéje az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv 18. részének 9-től 11-ig terjedő versei alapján szólt. Szószéki szolgálata kezdetén Tőkés László püspök azokra a bibliai történésekre utalt, amikor Jézus példát mutatott az emberek közötti viszonyulás tekintetében, elsimítva ezáltal az ellentéteket és tompítva az interetnikai konfliktusokat. Kihangsúlyozta: a Biblia évében és a kultúrák közötti párbeszéd esztendejében, jelenlegi Kárpát-medencei helyzetünkben keresnünk kell Istent és egymást. A hírekben sajnos azt halljuk, hogy szerte a nagyvilágban erőszak, háború és terror dúl. A tömegkommunikációnak betudhatóan úgy tünik számunkra, mintha minden itt és most, velünk történne meg. A véres tragédiák mellett vértelen pusztítás is folyik a magyarság körében is, hiszen az elmúlt tizenöt esztendőben több mint 1 millió fővel csökkent nemzetünk. Fáradt és álmos Biharország is, úgy tünik, “mintha megint a magyar ugaron járkálnánk”. Ennek ellenére nekünk hinni kell abban, hogy a “nyáj maradéka megtartatik”, emberként és keresztényként is cselekednünk kell a Bibliával a kezünkben. Ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk Isten igéjének, az apostolokhoz hasonlóan mi is vívjuk meg nemes harcunkat, tanácsolta az egyházfő.

A kultúra összefog

Az istentiszteletet követően Tőkés László üdvözölte a jelenlevőket: Tempfli József római-katolikus megyés püspököt, a Szent Korona Szövetség vezetőit, az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt képviselőit, a civil szervezetek és a testvéregyházak jelen levő tagjait. Úgy vélte: a művelődés mindig összekapcsol, az anyagiasság szembefordít, nekünk pedig mindig arra kell törekednünk, hogy hitben éljük meg európai voltunkat. A püspök örömmel állapította meg, hogy az RMDSZ és az MPP nem indítanak külön jelölteket a Nagyvárad polgármesteri és a Megyei Tanács elnöki tisztségéért kiírt választásokon, és köszönetet mondott a távollevő Kiss Sándor megyei RMDSZ-elnöknek a sportpálya visszaszerzéséért nyújt segítségéért. A közelgő voksolások kapcsán Tőkés László annyit jegyzett meg: a református egyház nem pártos, hanem nemzeti, vagyis “azokkal a jelöltekkel tart, akik a nemzeti érdekeket képviselik”.

Ciucur L. Antonius