Kerékként forog az életünk

Kerékként forog az életünk
Nagyvárad- Idén is Veni Sancte szentmisével kezdték meg az új tanévet a váradi Szent László Római Katolikus Iskolacsoport diákjai és tanárai, melyet Exc. Böcskei László megyés püspök mutatott be a Székesegyházban.

 

Több mint 600 diák kezdte meg az 2012/2013-as tanévet a váradi Szent László Római Katolikus Iskolacsoportban, mely néhány változást hozott: új tanárok is érkeztek a tanintézetbe, valamint egy előkészítő, két ötödikes és három kilencedikes osztály indult, utóbbiak közül kettő gazdasági (könyvelés) szakként. A tanulók és a hozzátartozóik izgatottan gyülekeztek reggel 9 óra előtt a Székesegyház előtti téren, hogy aztán néhány perc múlva a pedagógusokkal együtt vegyenek részt azon az ünnepi szentmisén, melyet Exc. Böcskei László megyés püspök mutatott be, Istentől kérve kedvet, szorgalmat és kitartást a közös munkához. Előzőleg a drukk enyhítése céljából Szabó Ervin, a líceum lelki igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az előkészítő, illetve első osztályos gyermekek szüleikkel együtt foglalhatnak helyet a Bazilika padsoraiban.

Bevezetőjében az egyházmegye főpásztora hangsúlyozta: a Szentlélek segítségül hívásával kezdik az iskolai évet, hogy az ő támogatásával, sugallatának követésével és erejével helyt tudjanak állni az új feladatok előtt. Ez egyaránt vonatkozik a legkisebb gyermekekre és a felelősséget vállaló, illetve hordozó felnőttekre is, hiszen mindenkinek szüksége van arra, hogy megismerje a jót, beszéljen róla, és gyakorolja az életében.

Nevelés és építés

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Exc. Böcskei László prédikációjának alapgondolatát az a régi bölcselet képezte, miszerint az élet egymás utáni folytonosságokból tevődik össze. Egyik pillanat követi a másikat, nappalok az éjszakákat, eseményláncolatok teszik színessé, hangulatosabbá és olykor tartalmassá az életünket. Így történik ez az iskolai évek alatt is, egymás után következő lépések „szólítják fel” a tanulókat feladataik teljesítésére, miközben a kibontakozásuk útján haladnak előre. Ennek a dinamizmusnak, mozgásnak a hűebb érzékeltetése végett a főpásztor a biciklikerék forgásához hasonlította azt a mindenkor, különböző körülmények közt kibontakozó fejlődést és haladást, melynek színtere a család, az iskola és az egyház külön-külön és együttvéve. Ugyanakkor azt is megjegyezte: a kerékpárral mindig célba érhetünk, s ez a célra való irányultság ott van az előkészítő, az elsős, az ötödikes, de még a végzős diákok iskolatáskájában is. Az élet természetes rendje ugyanis, hogy családba születünk, néhány év elteltével pedig az iskolában képezzük magunkat az életre, hálát adva a Jóistennek azért a lehetőségért, hogy a tanuláshoz való jogunk is alapvető emberi jogaink közé tartozik.

Elmélkedésének második felében a megyés püspök a felnőttekhez intézte üzenetét, kiemelve a nevelés és az építés fontosságát. A főoltár elé kihelyezett hálóra utalva azt kérte tőlük: ahogy Jézus kiválasztotta a tanítványait, úgy vessék ki ők is a hálóikat, és tekintsék küldetésüknek a világ titkainak feltárását hívatásként való megélésképpen. Sohasem feledkezzenek meg ugyanakkor arról, hogy az oktatástól elválaszthatatlan a nevelés, a diákok belső világára való odafigyelés, ezen két tényező összeillesztése, harmóniája pedig a hit és a vallás kínálta lehetőségek által valósul meg. Ennek hangsúlyozása egy teológiai tanintézetben nem lehet fakultatív, az Isten képe szerinti ember kialakítása kell tehát megadja a Szent László Római Katolikus Iskolacsoport profilját és küldetését is.

Vigyázzanak egymásra

Veres Janka Eszter diáklány Reményik Sándor: Templom és iskola című költeményét szavalta el, majd Zalder Éva igazgatónő nyitotta meg ünnepélyesen az új tanévet. Szokás szerint köszönetet mondott az egyháznak, Exc. Böcskei László megyés püspöknek, a vincés és a mallersdorfi ferences nővéreknek, valamint a szülőknek a támogatásukért. Ugyanakkor az összetartozás fontosságát húzta alá, azon meggyőződésének adva hangot: semmit sem érnek az infrastrukturális jellegű beruházások, ha nincs szeretet, törődés és egymásra való kölcsönös odafigyelés.

Ciucur Losonczi Antonius