Kérdőjelek nélkül a kánon fontosságáról

Kérdőjelek nélkül a kánon fontosságáról
A nagyváradi származású irodalomtörténész és kritikus, Boka László Egyszólamú kánon? című tanulmánykötetét mutatták be hétfőn a Partiumi Keresztény Egyetemen.

A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi tanszéke, a Gondolat Kiadó és a Várad kulturális folyóirat szervezésében hétfőn lezajlott eseményen Láng Gusztáv irodalomtörténész mutatta be az Egyszólamú kánon? című kötetet a PKE Bartók termében szép számban egybegyűlt érdeklődőknek. Láng Gusztáv felhívta a figyelmet arra, hogy már a kiadvány címe két fontos dolgot közöl: azt, hogy egy kánonkutatóval állunk szemben, továbbá hogy a szerző nem bízik az egyszólamú kánonban. „A kánonnal azért kell foglalkozni, mert van” – szögezte le Láng Gusztáv, hozzátéve, hogy a kánont nem az irodalomkritikusok találták ki, hanem egyfajta szükségszerűség hozta létre, hiszen kánon nélkül nem lehetne olvasni. A kánon bizonyos mértékig manipulál, szabadságunkat korlátozza, ugyanakkor az idők során változik, holott azt szuggerálja, hogy örökkévaló. Az irodalomtörténész kifejtette azt is, hogy az uralkodó kánon mindig összekapcsolódik ideológiai, politikai kérdésekkel, és minden új korszak megkérdőjelez megelőző kánonokat, de az értelmező nem ezt a mozgást látja, hanem a kánon mozdulatlan szilárdságát.A méltató hangsúlyozta, hogy a könyv szakmai erudícióról árulkodik, a bőséges hivatkozások bizonyítják, hogy a szerző végére jár minden egyes tudományos eredménynek. Boka László nézőpontja alapvetően a kétely, és e kétely révén gondolkodásra serkenti az olvasót. Láng Gusztáv felhívta a figyelmet arra is, hogy a tanulmánygyűjtemény foglalkozik az erdélyi irodalmi kánonnal, valamint a centrum és periféria viszonyával is.

A kánon szükségszerűség

A méltatás után a szerző ragadta magához a szót, szintén kiemelve azt, hogy a kánon egy szükségszerű képződmény, mely megkísérel választ adni arra a kérdésre, hogy mely kulturális értékeket adjuk át a következő generációknak. A kánon szükségességének érzékeltetésére Boka László megemlítette azt a példát, hogy csak az Egyesült Államokban évente 250 ezer könyv jelenik meg, márpedig ennyi könyvet képtelenség elolvasni, ezért kell a kánon, amely rendet teremt ebben az óriási halmazban. Kifejtette, hogy vannak, akik a kánont a kulturális emlékezet részeként fogják fel, és vannak olyanok is, akik a felületesebb, listakánon fogalmát használják, és e két tábor képviselői gyakran elbeszélnek egymás mellett. Ezt követően erdélyi és egységes magyar irodalom kapcsolatáról értekezett Boka László, elmondva, hogy Magyarországon meglehetősen felületes kép alakult ki az erdélyi irodalomról. Elmondta, hogy erdélyiség mint olyan, mindig is létezett, de a magyartól elkülönülő, erdélyi irodalom nem létezik. A magyarság önálló kultúregysége megkérdőjelezhetetlen, de ezen belül lehet beszélni regionális kánonról, tette hozzá. A mintegy egy órás rendezvény végén a szerző válaszolt a megjelentek kérdéseire, illetve dedikálta kötetét, mely a helyszínen kedvezményes áron volt megvásárolható.

Pap István