Képzőművészt, költészet, zene

Képzőművészt, költészet, zene
Bihari Barnabás grafikáiból nyílt kiállítás pénteken este a nagyváradi Posticumban, azt követően pedig Zudor János költő olvasott fel saját verseiből.

Pénteken este fél nyolckor nyitották meg a nagyváradi Posticum egyházi ifjúsági központ nagytermében a Bihari Barnabás grafikáiból összeállított kiállítást, amelyen Bihari Barnabás a nagyváradi római katolikus püspöki palota egykori restaurálása során készített grafikáit állították ki. A Festum Varadinum kulturális rendezvénysorozat keretében lebonyolított rendezvényen Rácz László harmadrendű kapucinus szerzetes elmondta, hogy minden városnak van lelke, és Nagyvárad lelkét kifejező egyik legfontosabb épület a katolikus püspöki palota, mely épület az évek során számos viszontagságon ment át. Ezt követően maga Bihari Barnabás emlékezett vissza az 1966-69 közötti időszakra, amikor a nagyváradi római püspöki palota felújítása, illetve múzeummá való átalakítása zajlott. Mint mondta, „talán többen jöttek megnézni a püspöki palotát a restaurálás ideje alatt, mint azt követően, hogy múzeum lett”. A kiállítás után kérdéseinkre válaszolva Bihari Barnabás elmondta: 1966-69 között iskolai gyakorlat keretében vett részt az épület felújítási munkálatain. Mint mondta, áldatlan állapotok uralkodtak az épületben, hiszen akkoriban telepítették ki onnan az oda elszállásolt görög menekülteket, akik ottlétük ideje alatt eltüzelték a fa nyílászárókat, disznót vágtak az épületben, az összetört biedermeier és empire kályhadarabok kecske- és emberi ürülékben hevertek. „Építészgyakornokként figyelni kellett a különböző kőműves építő megmunkáló és területrendezési folyamatokat, és minden nap jelentést kellett írni, és alá kellett íratni a mesterekkel. Nagyon sok mesternek a portréját megcsináltam. Az itt kiállított grafikák is akkor készültek. Mindeddig otthon voltak feltekerve, és úgy gondoltam, illik ezeket elővenni most, hogy a püspöki palota kezdi visszakapni régi funkcióját”. Az alkotó bevallotta, hogy negyven grafikát készített, de ezeknek a felét eltüzelte, amikor azt tapasztalta, hogy mellőzik, és nem tud kiállítást szervezni munkáiból. „Akkor ez egy impulzív megnyilvánulás volt, és ami megmaradt, ami itt van” – tette hozzá Bihari Barnabás. A kiállított grafikák egyébként csak néhány napig láthatók a Posticum nagytermében, és Bihari Barnabás hozzátette, hogy ezt követően visszakerülnek a műterembe, viszont megvásárolhatók, sőt, akár oda is ajándékozza olyan intézményeknek, amelyek megfelelő helyet találnak e munkáknak.

Költészet

A tárlatnyitót követően a hatvanadik születésnapját nemrégiben ünneplő Zudor János költő olvasott fel verseiből. Elöljáróban Rencsik Imre a Posticum ügyvezető igazgatója elmondta, hogy egykoron az egyház a kultúra mecénása volt, és erre a hagyományra is építve fogadta be a Posticum Zudor Jánost, aki immár évek óta él és dolgozik ebben a létesítményben, kötetei kiadásra várnak. A bevezető szavak után vette kezdetét a mintegy fél órás műsor, amelyben Zudor János olvasott fel saját költeményeiből, illetve Lászlóffy Zsolt zeneszerző adott elő néhányat zongorán saját szerzeményeiből, köztük egy Zudor János megzenésítést is megszólaltatott ősbemutatóként. A rendkívül hangulatos zenés-irodalmi esemény dedikálással zárult.

Pap István