Képzőművészeti kiállítás Margittán

Gavrucza Tibor mondott köszöntőt, háttérben a Gyöngyvetők Népdalkórus
Gavrucza Tibor mondott köszöntőt, háttérben a Gyöngyvetők Népdalkórus
Margittán a Magyar Kultúra Ünnepe alkalmából idén is többnapos rendezvénysorozattal tisztelegnek, melynek nyitója Bánházi Gyöngyi helyi festőművész kiállítása volt pénteken.

A felújított művelődési házban kialakított Galéria immár méltó helyet tud biztosítani ennek a rangos eseménynek. A város lakói igénylik az ilyen jellegű kiállításokat, amit az igen szépszámú jelenlétükkel is megmutattak. A festőművész pedig az évek során azt bizonyította, hogy érdemes eljönni kiállításaira, mely mindig maradandó élményt ad a látogatóknak. Jelen kiállításának címe Színek és évek – pasztell és akvarell, mely vándorkiállítás, hiszen a nagyváradi Tibor Ernő Galériában is megcsodálhatták a festmények rajongói tavaly novemberben két héten át. Margittán január 26-áig tekinthető meg a tárlat.

Múlt és jelen

A megnyitón elsőként a Pro Folk Egyesület elnöke, Deák Andrea köszöntötte a jelenlévőket és a festőművészt. Nem érkezett „üres kézzel”, hiszen köszöntőjét egy Áprily Lajos verssel kezdte és magával vitte a Gyöngyvetők Népdalkórus tagjait, akik énekeikkel és verseikkel színesítették az eseményt. A Tibor Ernő Galéria nevében Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkipásztor/festőművész mondott köszöntőt, szintén verssel fűszerezve. Elmondta, hogy Bánházi Gyöngyi az utóbbi két évben negyedik alkalommal jelentkezik önálló kiállítással, melyek mellett közös tárlatokon is képviseltette magát. „A jelenlegi kiállítás múltat és jelent, érzéseket, pillanatnyi hangulatokat, benyomásokat oszt meg a szemlélővel. Alkotásaiban jelen vannak az évszakok, amivel hangsúlyozza az idő múlását, de megcsillan az optimizmus és a hit a jövőben. Keresi a múltban a jelent és a jövőben a múltat” – mondta, majd hangsúlyozta, hogy a festőművész nagy csodálója a természetnek, mely munkáiban is tükröződik. A margittai képzőművészek nevében Papp Gábor méltatta a kiállítás anyagát, kiemelve, hogy azok nagyszerűek és önmagukért beszélnek. Pocsaly Zoltán polgármester köszönetet mondott a képzőművésznek, aki Margitta hírnevét öregbíti itthon és külföldön egyaránt. Jelen voltak a kiállításon a civil szervezetek és intézmények vezetői/képviselői is. Az esemény szeretetvendégséggel zárult.

Életpálya

Bánházi Gyöngyi Szilágy megyében, Selymesilosván született 1957 márciusában. Már gyermekkorában szeretett rajzolni, festegetni, sokszor olyan sikeresen, hogy tanítója nem hitte el, hogy ő készítette azokat. Lélekben egyre közelebb került a képzőművészethez, ezért tanulmányait a nagybányai Zene- és Képzőművészeti Líceumban folytatta. Saját bevallása szerint nagyon szép emlékei maradtak meg a líceumi évekből. Az iskola által szervezett vakációs alkotótáborok kiemelt élményeket jelentettek, melyekre ma is örömmel gondol vissza. Érettségi után Kolozsváron folytatta tanulmányait a Könnyűipari Technikum modelltervezési szakán. Diplomázása után, 1978-ban Margittára kérte a kihelyezését, így lett margittai. Modelltervezőként, később technológusként dolgozott a helyi gyárakban 2015-ig, amikor nyugdíjba vonult. Ettől kezdve több ideje volt a festészetre és ő kihasználta ezt a lehetőséget, a képzőművészetet kedvelők örömére. Sok kiállításon részt vett itthon és külföldön egyaránt. Voltak egyéni, illetve közös tárlatai Nagyváradon, Érmihályfalván, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, Székelyföldön több helyen is, Magyarországon pedig Debrecenben, Budapesten, Miskolcon és Szegeden. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által szervezett Egy falatnyi Erdély kiállításoknak köszönhetően munkái eljutnak a Magyar házakba, Ausztriába, Kanadába és Svájcba is. Oláh József kortárs költő kérésére az első két kötetébe ő készítette az illusztrációkat. Tehetséges, igen aktív művész, aki még sok örömet fog okozni a művészet kedvelőinek.

Szőke Ferenc