Képtár és kiállítótér nyílt Nagyszántón

Képtár és kiállítótér nyílt Nagyszántón
A képtár megnyitását népes közönség várta, ahol nemcsak a helyiek és a szomszéd települések képviseltették magukat, hanem távolabbról érkezettek is. Létrehozásához a Tibor Ernő Galéria 17 alkotója járult hozzá a környék természeti és kulturális értékeit ábrázoló művekkel.

A nagyszántói falunap programkeretébe illeszkedve avatták fel a „Nagyszántó Galériát”. A képtár létrehozásának ötletgazdája Fábián Tibor helyi református lelkipásztor volt, aki a Tibor Ernő Galériával (TEG) együttműködve korábbi szolgálati helyén (Szentjobbon) már megvalósított egy hasonló vállalkozást, hiszen 2016-ban a Magyar Kultúra Napján felavatták a „Református Kisgalériát” az ottani református egyháznál. A lelkipásztor új szolgálati helyére érkezve és a potenciális kiállítótér megtekintése után felvetette Bátori Géza polgármesternek a nagyszántói képtár ötletét, aki támogatásáról biztosította, majd a szavakat tettek követték. A Tibor Ernő Galéria képzőművészei kilátogattak a helyszínre, felmérve nemcsak a potenciális kiállítótereket, hanem egy lehetséges alkotótábor témáit is. Ezt követően a TEG művészei már szívügyüknek tekintették az új képtár létrehozását és 17 alkotó járult hozzá a környék természeti és kulturális értékeit ábrázoló festményekkel, képekkel. A kultúraközvetítés eme formáját végig a református egyház és a helyi önkormányzat menedzselte.

Kultúrmisszió

A képtár megnyitását népes közönség várta, ahol nemcsak a helyiek és a szomszéd települések képviseltették magukat, hanem távolabbról érkezettek is (például az egyik testvértelepülésről, Szentpéterszegről). Az egybegyűlteket Kupás Tibor kulturális referens köszöntötte, majd két, az őszről szóló szavalatot hallgathattak meg az ifjak részéről. A kiállítóteret rendelkezésre bocsátó borsi önkormányzat részéről Bátori Géza polgármester beszélt, amelyből a közönség megismerhette a helyszín történetét. A képek a Jósa kúria nagytermébe kerültek, amely a község egyik legrégibb épülete, a 18. század második felében épült. A huszadik században egy gazdag, nagy település községházaként szolgált, majd a század második felében a helyi termelőszövetkezet irodájaként romlásnak indult. A rendszerváltozás után újították fel és jelenleg a parkkal együtt a közösség eseményeinek ad helyet.

A művészek részéről Széll Kató beszélt a TEG tevékenységéről, a jelenlegi és korábbi együttműködésről. A 2017-es év reformációi és Szent László-emlékév egyben, ennek köszönhetően a művészcsoport tagjai számos rendezvény kezdeményezői és résztvevői (például Szent László kiállítás a nagyváradi galériában, amely több települést megjárt vendégkiállítássá vált). A TEG alkotói büszkék arra, hogy adományaikból újabban több képtárat sikerült megnyitni. Az első a nagyvárad-velencei Agnulli Dei idősek otthonában nyílt, majd a szentjobbi református egyháznál, és harmadikként Nagyszántón avathattak. A TEG tagjai örömmel és jószívvel adományozták alkotásaikat, kívánva Nagyszántó lakosságának, hogy hasonlóan öröm legyen számukra a galériába bemenni, legyenek rá büszkék és vendégeiknek is örömmel mutassák meg.

Erő a továbblépéshez

Fábián Tibor helyi református lelkipásztor a következő igeverssel köszöntötte az egybegyűlteket: „…akik Istent szeretik azoknak minden javukra van.” (Róm 8,28) Mint elmondta, Széll Katóval egy korábbi ismeretség során gyakran ezzel az igeverssel biztatták egymást. Ez a biztatás most is szükségeltetett a megtorpanások során, többször elő kellett venni az igét ahhoz, hogy erőt nyerjenek a továbblépéshez. Majd az alkotókhoz fordult és megköszönte, hogy ugyanolyan jószívvel adományozták képeiket Nagyszántónak, mint korábban Szentjobbnak. Sőt, itt egy nagyobb és gazdagabb képtárat sikerült létrehozni. Mint mondta, az alkotásokkal a szépséget szeretnék csepegtetni a helyiek és vendégeik lelkébe. A képek által elmerülhetünk az ecsetvonásokban, a színek kavalkádjában és a művész gondolatvilágában. Váljék a képtár a közösség javára és annak épülésére.

Tervek

A Jósa kúria – a kultúrház mellett – jelenleg közösségi házként működik, ahol változatos községi, helyi, kisközösségi és családi rendezvényeket tartanak (például hagyományőrző alkotótábort, honismereti programot). A kúria, a kultúrház és a mellette lévő pompás park helyszíneként szolgálhat egy festőművészeti alkotótábornak is – mint azt Kupás Tibor kifejtette. A kulturális referens beszéde során felkérte a TEG művészcsoportját ennek az alkotótábornak a megvalósítására, amelyhez az önkormányzat minden szükséges támogatást meg fog adni. A megnyitót követően a vendégeket a református nőszövetség finom ebéddel ajándékozta meg. A nőszövetség lelkes csapata részt vett a kültéri örömfőzésben és egy ízletes csülökpörköltet tett a vendégek asztalára.

Szolár Éva