Kemény szavak a politikum ellen

Kemény szavak a politikum ellen
Kedden délután a nagyváradi Ady Endre Líceum könyvtárában tartották meg a Váradon 2001 óta megrendezésre kerülő Civil Társadalom Napját.

A rendezvény fő szervezője a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ), mely ezúttal a Nagyváradi Civil Kerekasztallal (NCK) közösen hozta tető alá a rendezvényt, melynek meghirdetett tematikája a civil szervezetek együttműködése és szerepe napjainkban volt. A rendezvényen dr. Fleisz János a BINCISZ elnöke tartott problémafelvető beszédet. Fleisz János többek között kifejtette: az utóbbi időszakban a magyar többpárti politikai tér megjelenése számos negatív, a kisebbségi társadalom fejlődésére káros jelenséget produkál, ugyanis egyes civil szervezeti vezetők és tagok a civil értékrendet feladva a politikai csatározás főszereplőivé válnak. „Kihasználva, hogy a támogatási rendszer teljesen a pártoktól függ, az álcivilek minden civilnek álcázott pártrendezvényükön igyekeznek azt sugallni, hogy minden eredmény, amit a társadalom elért, csak az illető párt támogatásának köszönhető, és nélkülük a civil társadalom teljes válságra, sőt, pusztulásra van ítélve. A komoly legitimációs válsággal küzdő pártok, elvesztve tagjaik többségét, szívesen veszik, ha az álcivilek tolják tovább a kátyúban mind jobban zötykölődő szekerüket. A dolog erkölcstelensége mellett is, ez nálunk nehezen lesz kiküszöbölhető mindaddig, míg például a lassan elenyésző tagsággal rendelkező RMDSZ kezeli az egész, mintegy 1.250.000 magyar számára államilag szánt költségtámogatást. Mindaddig, amíg a civilek – de mondhatnám az egyházakat és a kultúrát is – csak a pártok közvetítésével juthatnak anyagi erőforrásokhoz, addig a civil szféra nem lesz más, mint a politika szolgálólánya.” Fleisz János a továbbiakban elmondta: „már lassan huszonöt éve, hogy megszabadultunk a diktatúrától és polgári demokráciában élünk, de a magyarság jobban szétaprózódott, mint bármikor, és olyan alapvető követelményei, mint a magyar egyetem, a magyar nyelvhasználat, vagy az autonómia máig sem oldódtak meg, de a perspektívák se túl bátorítóak.”

Program

A BINCISZ elnökének beszéde után a megjelentek Meleg Vilmos színművész, az NCK ügyvezetőjének műsorát hallgatták meg. A színművész Nagyváradról szóló, a városhoz kapcsolódó verseket szavalt. Porkoláb Lajos a Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen elnöke is szólt az egybegyűltekhez, majd V. Szatmári Ibolya, a debreceni Déry Múzeum nyugalmazott igazgatója tartott előadást Szűcs Sándor etnográfus munkásságáról, míg a Népfőiskolák együttműködése Európában című projektet és az azonos című kiadványt a projekt szakmai vezetője, Harasztosi Sándor ismertette. Az esemény programját a megjelentekkel kezdeményezett párbeszéd zárta.

Pap István