Kellő hittel a cigányság is felzárkóztatható

Kellő hittel a cigányság is felzárkóztatható
Szerdán az RMDSZ-nél folytatódott a parlamenti választásokon indulók bemutatása. Cseke Attila, a Bihar megyei szervezet elnöke mellett ezúttal Veress Efraim baptista lelkipásztor, szenátorjelölt foglalt helyet.

Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet: a szenátusi listán megtalálható Veress Efraim lelkipásztor a Magyar Baptista Egyház jelöltje. Ugyan Székelyföldön látta meg a napvilágot, de már egy ideje a Partiumban él, ahol otthon érzi magát. Dicséretes, hogy öt gyermeknek az édesapja, és a közösségi tevékenység is fontos szerepet játszik az életében, árva gyerekekkel foglalkozik például.
Veress Efraim úgy mutatkozott be, hogy identitását elsősorban a hite határozza meg, aztán a nemzetisége, majd az, hogy román állampolgár. Meggyőződése, hogy ezekből kiindulva kapott meghívást Istentől a lelkipásztori szolgálatra- ami prioritás számára-, hogy ezt a magyar anyanyelvűek közt gyakorolja a népe megmaradása érdekében, kihasználva a román állam által biztosított keret nyújtotta lehetőségeket. Amúgy tíz éve Érszőllősön él, vezeti az ottani, illetve a körzetbeli baptistákat, valamint hozzá tartozik még a szalárdi körzet, és a nagyváradi missziókerület elnöke, több ezer hívő ember van tehát a gondjaira bízva, akiknek az érdekeit a kampány során is megpróbálja érvényesíteni. Örömét fejezte ki ugyanakkor, hogy a neoprotestánsok, vagy ahogy ő fogalmazott, az evangéliumi keresztények látásmódja is megjelenítődhet.

Szociális ügyek

A szenátorjelölt kiemelte, hogy a szociális szféra egyik területe, ami érdekli őt, a cigányság integrációja és felzárkóztatása. Azt mondta: különösen az Érmelléken sajnos kezdenek elnéptelenedni a magyar falvak, a lakosok helyét pedig a cigányok veszik át, sok esetben nekik köszönhetően tud működni egy-egy osztály. Kijelentette: a cigányság egy lecsúszott társadalmi réteg, azonban a hit meg tudja változtatni az életüket, a protestáns ideológiai ugyanis a munkára épít. A néhány éve elkezdett evangelizációnak már mutatkozik az eredménye, a cigányok elkezdtek dolgozni, sokuknak szép házuk, autójuk lett. A társadalmi felemelkedésük érdekében sokat tesz a felekezetközi Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány- after school programok-, valamint a Keresztyén Árvamisszió Alapítvány is. Utóbbinak létjogosultságát az igazolja, hogy tavaly több mint 20 árva gyermeket sikerült önkéntes nevelőszülőknél elhelyezni. Tulajdonképpen ezen a területen tehermentesítik az államot, mely ezért támogatnia kellene őket, hiszen ha nem lennének, a cigányok vagy az árva gyerekek a periférián maradnának.

Ajánlások

„Veress Efraim lendületes vezető, akinek fontos a szerető családi légkör, amit meg is teremt otthonában. Hivatása Isten népének pásztorlása és az eltévedtek felkarolása, amit hűséggel végez! Fáradhatatlanul dolgozik a tágabb közösségért is, komoly feladatot vállalva az árva gyermekek sorsának egyengetésében. Ezért tudom őt javasolni, hogy magyar közösségünk képviselője legyen országos szinten is.” Albert István Zsolt lelkipásztor, az RMBSZ főtitkárhelyettese
„Veress Efraim baptista lelkipásztort, azért ajánlom közösségünk képviseletére, mint szenátorjelöltet, mert ötgyermekes apaként, több gyülekezet lelkipásztoraként, a Keresztyén Árvamisszió Alapítvány vezetőjeként legfőbb erényének azt látom, hogy képes a kis közösségeket egybekovácsolni. Ő az, aki a közösség tagjainak panaszait nem csak meghallgatja, hanem kész tenni is értük hitének erejével.” Nagy Miklós, Szalárd polgármestere

Ciucur Losonczi Antonius