Kelemen Hunor válasza Tőkés Lászlő kijelentésére

Kelemen Hunor válasza Tőkés Lászlő kijelentésére
Marosvásárhely – Kelemen Hunor ügyvezető elnök Tőkés László kijelentéseire válaszolt a Marosvásárhelyi Rádió hírműsorában.

Az alábbiakba a nyilatkozat szövegét közöljük:

„Értetlenül fogadtuk, és nem tarjuk felelős magatartásnak Tőkés László püspök úr saját egyháza elleni kifakadását. Csütörtöki kijelentéseiben ugyanis a püspök úr elsősorban a református egyházát támadta.

Az egyházak anyagi és erkölcsi támogatása az RMDSZ programjában is kiemelt helyen szerepel. Számunkra fontos az, hogy az egyházak, a lelkészek megfelelő körülmények között szolgálják a közösséget, a nemzet megtartása érdekében dolgozzanak. Ez nagy munka, óriási feladat, ezért mi segítjük, támogatjuk az egyházakat ebben a tevékenységükben. Az egyházak támogatása nem politikai klientúra-építés, hanem az általunk vállalt érdekképviselet kézzelfogható megvalósítása. Egyházaink támogatása, hathatós anyagi segítése számunkra nem „diverziós” tevékenység. Ez a minősítés azokat a közösségeket is sérti, amelyek közvetlenül részesültek a támogatásokból.

Az egyházak vezetői és közvetlenül a lelkészek kértek tőlünk segítséget.  Igyekeztünk eleget tenni kérésüknek azzal, hogy templomok építésében, javításában, lelkészi lakások építésében, közösségi programok finanszírozásában jártunk közbe az érdekükben.

Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően, eddig példátlan méretű támogatást sikerült juttatnunk nemcsak az egyházaknak, hanem iskoláink, óvodáink javítására és bővítésére, valamint az erdélyi infrastruktúra fejlesztésére. 2006-ban összesen 4.780.000 új lej értékű támogatást sikerült folyósítanunk az adófizetők pénzéből, az egyházaknak jogosan kijáró alapokból. 75 római-katolikus, református, unitárius és evangélikus plebánia, lelkészi hivatal, esperesi hivatal, valamint püspökség részesült ezekből az alapokból. Ezáltal 2006-ban megdupláztuk a 2005-ben folyósított támogatás összegét. 2007-ben a magyar egyházközségek csak a kormány tartalékalapjából 3.800.000 új lej értékű támogatásban részesültek. Ez az összeg közel 100 parókia és plébánia támogatását jelenti. Azért vagyunk jelen a központi kormányzatban, hogy válalásainkat teljesítsük. Mi nem szégyelljük ezeket az eredményeket, és a továbbiakban is az egyházaink hathatós segítése, támogatása mellett fogunk kiállni, ezért fogunk dolgozni.

Állandó kapcsolatokat tartunk fent az egyházi vezetőkkel, a legeldugottabb szórványfaluban szolgáló lelkészektől a nagyobb lélekszámú gyülekezetek vezetőiig. Azokat a lelkészeket pedig, akik közösségünket szolgálják, további támogatásunkról biztosítjuk.”