Kegyelem által emelkedhetünk ki

Kegyelem által emelkedhetünk ki

Nagyvárad – Reménytelennek tűnő
helyzetekből is kiemel a „mindenre
elégséges, megelevenítő
kegyelem” – mondta Tőkés
László püspök,
EP-képviselő a szombati, ünnepi
istentiszteleten.

Tőkés Lászlóigehirdetése során
Lázár történetét
említette, s a végletekig
lezüllött tékozló
fiúról szólt. Hasonlóan
reménytelen helyzetben vagyunk mi is,
tékozló országban
élünk, az emberiség az
adósságspirál
örvényében fuldoklik. A
pénzügyi-gazdasági
válság mélyenfekvő oka az
erkölcsi válság, „a
gyűlölség, mely terrorizmusan
mutatkozik meg”, valamint környezetünk
kifosztásában. A gazdagok, mint
fától az erdőt,
gazdagságuktól nem
látják meg Istent, a
tékozló fiúk manapság
inkább hazamennek és elveszik
attyuktól a megmaradt vagyont is és
netán még el is teszik láb alol,
hogy ne legyen tanúja gaztettüknek. A
világ, az ember már-már
menthetetlenné váló
kárhozatos állapota közepette,
amikor már nem tűnik irreálisnak a
Jelenések Könyvében
leírt világvégéről
szóló prófécia sem,
Jézushoz fordulhatunk csak, ő az
egyedül, aki megkegyelmezhet, neki egyedül
van hatalma a halál felett.

Kegyelemre, nem érdemre


Az isteni szeretet hasonlít ahhoz, ahogy a
tékozló fiú apja fogadta
bűnbánó fiát – nem lelki
fröccsöt tartott, nem bűnös
életét elemezte. A mi esetünkben is
az isteni kegyelem az, amely megmentheti az
emberiséget – hiszen nem érdemre, hanem
kegyelemre adatik az élet. Választhatunk
a megújulás útja, vagy a
pusztulás verme között, s ha
lelkesedésünk akkor lenne, mint a
muzulmánoké, akkor nem lenne mitől
félnünk, hangzott el. Több
aktuális témáról is
szó esett – többek között a
gencsi botránysorozatról, mely
vége felé közeledik – a pereket
sorozatosan megnyerték, már a
végrehajtás hiányzik.


A várad-olaszi templomban
megtartott istentisztelet himnusszal zárult,
majd Veres-Kovács Attilalelkipásztor úrvacsorai
ágendás beszéde következett.
A közösségi munka
látszólagos kudarcáról
szólt, s a nagypéntekről, a kudarc
napjáról, melyet a
feltámadás követ. Az élet
és a halál az áldozatban nyer
értelmet, ez az egész élet
értelme, hangzott el.

Neumann Andrea