Kedvezmények munkaadóknak

Akt.:
A Tájékozottabban több az esély! elnevezésű projekt keretein belül az Országos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM) emlékezteti a munkaadókat arra, hogy különféle, ösztönző jellegű támogatásokban részesülnek, ha a következő kategóriákba tartozó személyeket alkalmaznak: frissen végzetteket, 45 éven felüli munkanélkülieket, illetve olyan munkanélkülieket, akik egyedül tartják el gyermeküket, olyan munkanélkülieket, akik az alkalmazás időpontjától számított három éven belül teljesítik a nyugdíjaztatás feltételeit.

Ez a feltétel egyébként október 22-től módosul, ekkortól az öt éven belül nyugdíjkorhatárt elérőkre is vonatkozik majd. További kategóriák: diákok és egyetemisták vakáció alatt, inasok, fogyatékkal élők, olyan fiatalok, akiket az a veszély fenyeget, hogy a társadalom peremére kerülnek.

Új rendelkezések is életbe lépnek majd a 250 sz. törvény megjelenésétől számított 90 napon belül: szociális kíséret egy szolidaritási szerződés alapján, tájékoztató és népszerűsítő tevékenységek a veszélyeztetett kategóriába tartozó fiatalok számára, a munkahely támogatása. A szolidaritási szerződés a területi munkaerő-foglalkoztatási ügynökség és a 26 évet be nem töltött, társadalmilag hátrányos helyzetben lévő fiatal között köttetik meg legalább egy és legfeljebb három évre szólóan, s azok a munkaadók, akik egy ilyen fiatalt alkalmaznak, a szolidaritási szerződés lejártáig egy havi támogatást kapnak, mely megegyezik a fiatal alapfizetésével, de nem lépheti túl a szociális referenciamutató kétszeresét. További részletek a www.anofm.ro honlapon találhatók.