Katolikus világifjúsági találkozó Sydneyben

Katolikus világifjúsági találkozó Sydneyben
Szatmár megye – A Szatmári Római Katolikus Egyhámegye fiataljai is részt vettek a Sydneyben rendezett katolikus ifjúsági világtalálkozón.

Az Ifjúsági Világtalálkozókat II. János Pál pápa kezdeményezésére 1986 óta szervezi a Katolikus Egyház. A 2005–ös Kölni Ifjúsági Világtalálkozót követve, ez év júliusában az ausztráliai Sydneybe zarándokoltak el a katolikus ifjak azért, hogy Krisztust ünnepeljék, hitükről tanuságot tegyenek, hogy találkozzanak egymással és XVI. Benedek pápával.

A találkozó résztvevői

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyéből Bontó Gabriella is részt vett az ifjásági találkozón, mint megtudtuk, őt az ifjúsági találkozók hangulata motiválta a részvételre, az ott tapasztaltakból és élményekből táplálkozni tud az elkövetkezendő időkben. Mint megtudtuk, a fiatal vendégek fogadtatása Sydneyben nagyon kellemes volt. Itt a szatmári egyházmegye képviselői a jó és pontos szervezést tapasztalták meg, és érezték azt, hogy mindenki nagyon örül a vendégeknek. 

Nagyon sok program

„Igyekeztem minden program során szívvel–lélekkel jelen lenni. Melbourneben, az előtalálkozón, minden reggel szentmisén vettünk részt, ezt követően minden nap valamilyen tevékenység volt a fiatalok számára. Ültettünk például fát, városi parkosításban vettünk részt, kifejezve ezzel mennyire fontos a természetvédelem, bekapcsolódtunk ezáltal kicsit Isten teremtő művébe; résztvettünk közös plébániai napon, templombúcsún, fiatalokkal ismerkedtünk, énekeltünk, táncoltunk, festettünk. Sydneyben résztvettünk a Világifjúsági Találkozó hagyományos programjain, ez azt jelenti, hogy minden délelőtt a plébánián katekézis volt számunkra, ezeket Virgil Bercea nagyváradi görög katolikus püspök tartotta, délután a Szentatyát fogadtuk, zarándokoltunk a Világifjúsági Találkozó Keresztjéhez, keresztúton vettünk részt, mely végig vonult a városon, majd utolsó nap elzarándokoltunk a Randwick-re, ahol virrasztással készültünk a pápai záró szentmisére — mesélte el Bontó Gabriella, a találkozó egyik résztvevője.

Karikás Enikő