Katasztrófavédelmi gyakorlat

Katasztrófavédelmi gyakorlat

Szatmár megye – Február 26-án,
csütörtökön
katasztrófavédelmi
felkészültségi gyakorlatot tartott a
Szatmár Megyei Sürgősségi Helyzetek
Felügyelősége, a rendőrség, a
csendőrség, a polgárőrség,
valamint Lázári község
polgármesteri hivatala.


Az akció célja az volt, hogy
felkészítse a lakosságot –
gyermekek és felnőtteket egyaránt –
arra, hogy egy esetleges természeti
katasztrófa idején mi a teendő. A
tegnap azt szimulálták, hogy
kiöntött a Túr folyó, a
község területéről a
sándorhomoki iskolába
szállítják a lakás
nélkül maradt családokat.
Berendezték a felnőttek és gyerekek
számára a szálláshelyet, a
parancsnoki szobát, az orvosi rendelőt
és egy szobát azok számára,
akik lelki segélyt igényelnek. Az
“árvíz” miatt kilakoltatott
lakosság ellátásáról
is gondoskodtak.
Hogyan zajlott


Szárazberken félreverték a
templomok harangjait, figyelmeztetve ezzel a
település lakosait arra, hogy
kiöntött a megáradt Túr
folyó, nincs más megoldás, a
lakosság javaival és állataival
át kell hogy költözzön a
szomszédos sándorhomoki iskolába.
Egyesek viccnek, mások komolyan vették a
vészharangot, főként akkor, amikor
azt is észlelték, hogy a
református templom elé érkeznek a
mentőautók, a rendőrségi
és csendőrségi kocsik, valamint a
lakosságot elszállító
autóbuszok és
szállítóeszközök. Az
áldozatok azonosítása és az
elsősegély nyújtása
után, azokat a Vöröskereszt
önkéntesei a sándorhomoki
iskolába szállították.

Az akció célja


Lengyel István polgármester
felszólalásában elmondta, ez a
kiképzés nem volt
hiábavaló, mert a szárazberkiek
és az ide tartozó települések
lakosai megtanulták azt, hogy
vészhelyzetben, amikor természeti
csapások áldozataivá válnak
a települések lakói, mit kell
tenniük azért, hogy megmeneküljenek,
mentsék anyagi javaikat és
állataikat.

– Amikor rendszeresen hirdettük – folytatta
Lengyel István -, hogy fontos az árkok
kitisztítása, hogy árvíz
esetén ezzel is megelőzhetővé
váljon a vízszint növekedése,
sokan azt mondták, hogy a múltból
ismert utasításokat adunk a
lakosságnak. A mai bemutatók és az
elhangzott előadások azt igazolják,
hogy van még mit tanulnunk, ha azt akarjuk, hogy
ne érjen bennünket nem várt
meglepetés. Szárazberken és annak
környékén volt már egy olyan
eset az 1970–es árviz esetén,
amikor a megáradt Túr vize ellepte a
környékbeli települések
utcáit és belterületeit. Az akkori
lakosság nem volt felkészülve a
védekezésre. Érthető, hogy
nagy volt az anyagi kár, amit mindmáig
nem sikerült bepótolni, még akkor
sem, ha a község látványos
fejlődésen ment át. Ezt hivatott
megelőzni a tegnap tartott gyakorlat – mutatott
rá a község
elöljárója.