Katasztrófavédelmi felkészítő

Nagyvárad- December 5-én a Crişana Sürgösségi Helyzetek Felügyelőségének székhelyén zajlott a műszaki személyzet háromhavonta esedékes kiképzése, melyen részt vettek az önkéntes és hivatásos katasztrófavédelmi vezetők az érintett térségekből.

Ugyanakkor az összejövetelen jelen volt dr. Baş Ioan főfelügyelő és helyettese, Temian Gavril, valamint négy szakképzett tiszt is, akik arról beszéltek, hogyan kell kezelni önkormányzati, intézményi és privát szinten a katasztrófahelyzeteket. Beszámolók hangzottak el a megelőző akciókról és a jelenlevőket a legújabb törvényekről is tájékoztatták. A felkészítésen különös hangsúlyt helyeztek a tűzvédelemre, illetve a tűzeset megelőzésére, a tanácskozás pedig egy interaktív szemináriummal zárult, melyen a problémákról is szó esett.