Kardos Róbert átvette a Jászai Mari Díjat

Kardos Róbert átvette a Jászai Mari Díjat
Március 14-én, a budapesti Szépművészeti Múzeumban adták át Magyarország kulturális díjait, köztük a Jászai Mari Díjat, melynek egyik kitüntetettje Kardos M. Róbert, a nagyváradi Szigligeti Színház tagja volt.

 

 

Impozáns környezetben – a budapesti Szépművészeti Múzeum csarnokában – adták át a magyar kormány képviselői a kulturális díjakat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó anyaországi és határon túli magyar íróknak, költőknek, képzőművészeknek, zeneszerzőknek, iparművészeknek, előadóművészeknek, pedagógusoknak, újságíróknak és a különböző művészetekhez kapcsolódó tudományos munkát végző személyiségeknek. A színészeknek járó Jászai Mari Díjat vehette át az erdélyi magyar színészek közül egyedüliként Kardos M. Róbert, a nagyváradi Szigligeti Színház tagja, aki az első olyan színművész, aki Váradra hozza ezt a rangos kitüntetést. A díjakat Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás (NEFMI) miniszter, Halász János, a NEFMI parlamenti államtitkára és Szőcs Géza, a NEFMI kultúráért felelős államtitkára adták át. Az átadási ceremónia a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Réthelyi Miklós mondott beszédet. Többek között kiemelte: „A dolgok belső szépségét csak a művészet tudja megmutatni. A művészet láthatóvá teszi azt, ami majdnem láthatatlan, segít abban, hogy belenézzünk a világegyetembe, hogy megtaláljuk a szépet, és az igaz ragyogását. Amikor egy műalkotással kapcsolatba kerülünk, bekerülünk a regény, a vers, a film, a festmény erőterébe, az előadás világába. Ebben a világban nincs szükségünk hídra, mert a mű befogadásakor nem az alkotó és a befogadó közötti viszonyt kell keresnünk, hanem a vízen járás csodáját. Ha a teljesség közelében járunk, már nincs szükségünk hídra.” A miniszter a továbbiakban kiemelte: „Ma az alkotókat ünnepeljük, akik a műveik által újra alapítják maguk körül a világot, kiegészítik a természetet, eltüntetik a hiányokat, azaz alkotnak. Az alkotás, akármilyen magányos tevékenység is, az önérdek meghaladása, nem a személyes megváltás megvalósítása, hanem a világ jobbítására tett erőfeszítés. Az alkotás nem más, mint az alkotás öröme fölött érzett megelégedés. Ugyanezt a boldogságot érzi a befogadó is, aki a szerzővel együtt értelmezi újra a művet. A nemzet közös ihlet, mondja József Attila. Ugyanúgy közös alkotás minden olyan mű, amelyet visszaidéz a nemzeti emlékezet. Minden nemzet számára fontos alkotóinak megbecsülése, most együtt ünneplünk azokkal, akik láthatóvá teszik számunkra a láthatatlant és olyan művekkel ajándékozzák meg közösségünket, amelyeket szívesen idéz majd vissza a nemzeti emlékezet.”

 

„Nagyon büszke vagyok”

 

A beszéd után következett a díjak átadása. A Jászai Mari díjak kiosztásakor elsőként szólították Kardos. M. Róbertet. A mintegy egy órás ceremónia a Szózat éneklésével zárult, majd a kitüntetettek és tisztelőik állófogadáson vettek részt. A kitüntetett színművészünket a helyszínen köszöntötték a rokonok, ismerősök valamint Czvikker Katalin és Szabó K. István, a Szigligeti Színház menedzsere és művészeti igazgatója, de a helyszínen, személyesen gratulált neki Ráckevei Anna színművésznő is, aki Kardos Róbert partnere a Jelenetek egy kivégzésből című előadásban.

„Mit érzett akkor, amikor átvette a díjat” – kérdeztük a díjazottól a ceremónia végeztével: „Csak a Kardost hallottam, aztán nem hallottam semmit, olyan furcsa volt” – árulta el Kardos M. Róbert, majd hozzátette: „Nagyon büszke vagyok, nagyon jóleső érzés, kívánom az otthoniaknak, a kedves kollégáknak is, hogy ők is kapják meg ezt a díjat minél hamarabb, hogy érezzék, milyen nagy dolog ez” – nyilatkozta a díjátadás után

 

Pap István