Karácsonyvárás Érsemjénben

Karácsonyvárás Érsemjénben
Advent negyedik hetében, az utolsó tanítási napon az érsemjéni Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanárai és diákjai egy csodaszép karácsonyváró ünnepség keretében együtt vártuk a szívekbe megszülető karácsonyi Kisdedet.

Óvodások, iskolások pedagógusaik felkészítésével hetek óta készülődtünk pásztorjátékkal, versekkel, énekekkel, táncokkal erre az idei utolsó iskolai délelőttre, a Karácsonyvárásra. E pár óra alatt mindannyiunk szívét betöltötte a gyermeki öröm, a várakozás izgalma és valami megmagyarázhatatlan meghittség, amit magunkkal vittünk aztán lélekben haza, családjaink körébe. Elsőként az óvodások és az I-IV. osztályosok álltak színpadra. Ezt követték a nagyobbak, az V-VIII osztályos gyerekek. Újra hallhattuk nagy költőink legismertebb és legszebb karácsonyi verseit. Együtt énekelhettük a karácsonyi énekeket és román nyelvű kolindákat a fellépő gyereksereggel. Karácsonyi jelenetek világítottak rá az Ünnep igazi jelentőségére, hogy a szeretet a legfontosabb a világon és erre kell törekednie minden embernek.

Nincs karácsony ajándék nélkül

Táncokat is láthattunk, amelyek üde színfoltot jelentettek a komoly mondanivalójú előadások között. Voltak könnyedebb, „téli” táncok, de egészen klasszikus középkoriak is, megidézve a régi és modern idők karácsonyait. De ami a legfontosabb mégis: lélekben elutazhattunk mi is Betlehembe, találkozhattunk Józseffel, Máriával, a pásztorokkal és a három királlyal a Krisztus születését bemutató pásztorjáték által. Hódolatunkat fejezhettük ki a jászolban fekvő Kisjézus előtt, aki betöltötte e délelőttön mindannyiunk szívét. S mivel nincs karácsony ajándék nélkül, egy gyermek sem távozott üres kézzel: Érsemjén önkormányzata minden gyermeket egy-egy gazdag édességcsomaggal ajándékozott meg.

Vanyó-Kecskés Éva Andrea tanítónő

Címkék: ,